Klimaatneutraal drukken

Via de optie „klimaatneutraal drukken" kunt u de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt bij het produceren van uw drukwerk compenseren. Door te kiezen voor klimaatneutraal drukwerk levert u een bijdrage aan de globale klimaatbescherming en steunt u erkende projecten voor klimaatbescherming.

Klimaatneutraal drukken op uw product vermelden

Uiteraard kunt u de CO2-compensatie op uw drukwerk vermelden als uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. Direct na het succesvol plaatsen van uw bestelling met CO2-compensatie krijgt u van ons in het tabblad „Uploaden drukbestanden“ een (herkenbaar) label met een ID-nummer dat betrekking heeft op de order. U kunt dit logo als pdf- of eps-document downloaden en op uw product plaatsen voordat u het drukbestand uploadt. Het label is uitsluitend bestemd voor uw order. Zo kunnen u of uw klant steeds door het invoeren van de order-gerelateerde ID op www.climatepartner.com terugzien, hoeveel broeikasgassen er bij de productie van uw order zijn ontstaan en via welk klimaatbeschermingsproject u deze heeft gecompenseerd.

Hoe werkt klimaatneutraal drukken?

1. Bepaling van de CO2-uitstoot van het drukwerk

Op basis van bedrijfs- en orderspecifieke informatie kan de Product Carbon Footprint, de CO2-voetafdruk van drukwerken, worden berekend. Bij drukwerken wordt meestal de cradle-to-gate-benadering gekozen, waarbij de gebruikte grondstoffen, hun transport en het daadwerkelijke productieproces in ogenschouw worden genomen.

2. Compensatie van de CO2-uitstoot

Drukwerk is klimaatneutraal als de CO2-voetafdruk ervan wordt berekend en gecompenseerd. Het compenseren van de uitstoot gebeurt via internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten, bijvoorbeeld een waterkrachtproject in Indonesië of een bosbeschermingsproject in Kenia. Deze projecten zorgen voor een meetbare CO2-reductie en worden regelmatig gecontroleerd. Zo biedt u uw klanten dus klimaatneutraal drukwerk aan.

3. Productetikettering en transparante weergave van het proces

Voor iedere klimaatneutrale drukwerkorder krijgt u het klimaatneutraal-label met een ID-nummer, gekoppeld aan de order. Door het invoeren van dit ID-nummer op www.climatepartner.com wordt het proces van de CO2-compensatie transparant en volgbaar. Naast informatie over de order en de hoeveelheid CO2 is hier ook informatie te vinden over het gesteunde klimaatbeschermingsproject.

Wat houdt een klimaatbeschermingsproject in?

Klimaatbeschermingsprojecten zorgen voor de vermindering van broeikasgassen, bijvoorbeeld door herbebossing of hernieuwbare energie. Onafhankelijke organisaties als de TÜV, SGS, PwC e.a. controleren de precieze hoogte van de vermindering. De projectuitvoerder kan door de verkoop van gecertificeerde emissiereducties het project financieren. Alleen projecten waarvoor financiële steun nodig is, worden als klimaatbeschermingsprojecten erkend.

Welke klimaatbeschermingsprojecten steunt u?

U steunt een compensatieproject in het zuiden van Turkije.

Het doet ons genoegen u een interessant project voor hernieuwbare energie uit Turkije voor te stellen, dat een belangrijke impact heeft op de levering van hernieuwbare energie - het Mersin Windfarm Project. De windturbines in de Turkse provincie Mersin vertegenwoordigen een moderne windenergiecentrale aan land in het zuiden van Turkije in de provincie Mersin.

De windturbine voorziet tot 25.000 mensen van schone energie en draagt zo aanzienlijk bij aan de klimaatbescherming in Europa. Het windmolenparkproject in Mersin is geïnstalleerd met een capaciteit van 42 MWM / 42 MWe. Het project omvat 14 turbines met elk een capaciteit van 3,0 MW. De totale elektriciteitsproductie van het project bedraagt 133.704 MWh per jaar. De jaarlijkse emissievermindering bedraagt 81.559 tCO2-eq / jaar. Naast CO2 vermindert het project de SOx- en NOx-emissies die ontstaan bij de elektriciteitsproductie door voornamelijk kolengestookte centrales. Het project is een project volgens de zogenaamde Gold Standard.