Klimaatneutraal drukken

Via de optie „klimaatneutraal drukken" kunt u de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt bij het produceren van uw drukwerk compenseren. Door te kiezen voor klimaatneutraal drukwerk levert u een bijdrage aan de globale klimaatbescherming en steunt u erkende projecten voor klimaatbescherming.

Klimaatneutraal drukken op uw product vermelden

Uiteraard kunt u de CO2-compensatie op uw drukwerk vermelden als uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. Direct na het succesvol plaatsen van uw bestelling met CO2-compensatie krijgt u van ons in het tabblad „Uploaden drukbestanden“ een (herkenbaar) label met een ID-nummer dat betrekking heeft op de order. U kunt dit logo als pdf- of eps-document downloaden en op uw product plaatsen voordat u het drukbestand uploadt. Het label is uitsluitend bestemd voor uw order. Zo kunnen u of uw klant steeds door het invoeren van de order-gerelateerde ID op www.climatepartner.com terugzien, hoeveel broeikasgassen er bij de productie van uw order zijn ontstaan en via welk klimaatbeschermingsproject u deze heeft gecompenseerd.

Hoe werkt klimaatneutraal drukken?

1. Bepaling van de CO2-uitstoot van het drukwerk

Op basis van bedrijfs- en orderspecifieke informatie kan de Product Carbon Footprint, de CO2-voetafdruk van drukwerken, worden berekend. Bij drukwerken wordt meestal de cradle-to-gate-benadering gekozen, waarbij de gebruikte grondstoffen, hun transport en het daadwerkelijke productieproces in ogenschouw worden genomen.

2. Compensatie van de CO2-uitstoot

Drukwerk is klimaatneutraal als de CO2-voetafdruk ervan wordt berekend en gecompenseerd. Het compenseren van de uitstoot gebeurt via internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten, bijvoorbeeld een waterkrachtproject in Indonesië of een bosbeschermingsproject in Kenia. Deze projecten zorgen voor een meetbare CO2-reductie en worden regelmatig gecontroleerd. Zo biedt u uw klanten dus klimaatneutraal drukwerk aan.

3. Productetikettering en transparante weergave van het proces

Voor iedere klimaatneutrale drukwerkorder krijgt u het klimaatneutraal-label met een ID-nummer, gekoppeld aan de order. Door het invoeren van dit ID-nummer op www.climatepartner.com wordt het proces van de CO2-compensatie transparant en volgbaar. Naast informatie over de order en de hoeveelheid CO2 is hier ook informatie te vinden over het gesteunde klimaatbeschermingsproject.

Wat houdt een klimaatbeschermingsproject in?

Klimaatbeschermingsprojecten zorgen voor de vermindering van broeikasgassen, bijvoorbeeld door herbebossing of hernieuwbare energie. Onafhankelijke organisaties als de TÜV, SGS, PwC e.a. controleren de precieze hoogte van de vermindering. De projectuitvoerder kan door de verkoop van gecertificeerde emissiereducties het project financieren. Alleen projecten waarvoor financiële steun nodig is, worden als klimaatbeschermingsprojecten erkend.

Welke klimaatbeschermingsprojecten steunt u?

U steunt een klimaatbeschermingsproject in het noordoosten van Brazilië.

Daar, in de staten Piauí en Pernambuco, wordt door in totaal 14 windmolenparken elektriciteit opgewekt die aan het Braziliaanse elektriciteitsnet wordt toegevoerd. Door wind als hernieuwbare energiebron te gebruiken, wordt het aandeel van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsmix verminderd. Dit reduceert de CO2-uitstoot in de energiesector en heeft positieve ecologische effecten.

Bovendien ondersteunt het klimaatbeschermingsproject ook de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio, die tot de armste van Brazilië behoort, en draagt het bij tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.