Zošívané brožúry "V1"

Zošívané brožúry

Zošívacia sponka nikdy nezostane osamote: Nechajte si vytlačiť brožúry viazané sponkou.

Brožúry a časopisy sú perfektnými médiami, ktorá presne adresujú informácie cieľovým skupinám. Upustite uzdu svojej kreativite a zostavte koncept, ktorý sa prispôsobí Vašim čitateľom. Ako online tlačiareň Vám ponúkame nespočetné množstvo rôznych spracovaní brožúr. Či už štvorcové alebo v normovanom formáte, zošívané drôtenými sponkami alebo zošívané sponkami s očkom, s obálkou alebo bez nej, brožúram sa jednoducho nedá vyhnúť. Zostaňte vždy stredobodom záujmu Vašich zákazníkov: Možnosti uplatnenia brožúr sú rôznorodé - zákaznícke časopisy, časopisy záujmových spolkov, obchodné správy, návody na použitie alebo brožúry, podporujúci imidž Vášho podniku. Chcete sa dozvedieť viac? Ďalej na Vás čaká niekoľko zaujímavých faktov.


Väzba je nesporne dôležitá, ako v obchodnom aj súkromnom živote.

Spoločné spojenie nemá len v medziľudských vzťahoch zásadný význam. Aj v priebehu spracovania potlačených brožúr sú potrební malí pomocníci, ktorí spájajú to, čo patrí k sebe. Keď si chcete nechať zviazať brožúru sponkou , nutne narazíte na niekoľko odborných pojmov. V ďalšom kroku Vám ich radi vysvetlíme.

Zošívaná brožúra
Brožúra. Zošívaná, nelepená.

Zošívanie sponkami

Zošívanie sponkami, nazývané aj viazanie drôtom alebo väzba s drôtenými skobkou, je veľmi jednoduchou metódou, ako sa dohromady spojí jednotlivé strany brožúry. Pri tejto lacné výrobnej metóde, v porovnaní s inými spôsobmi viazanie tlačovín, sa skladané archy zošívajú pomocou drôtených sponiek - podobne ako u sponiek zošívačky - zvonku dovnútra.

Brožúry so sponkami s očkom
Krúžok, spájajúcí naveky.

Viazanie sponkou s očkom

Obdobne ako pri zošívanie sponkami sa pri výrobe brožúr so spájaním kovovými krúžkami spájajú strany zošitov aj pomocou drôtených sponiek. Jediný rozdiel je pritom medzi sponkami. Tieto sú opatrené vyčnievajúcim očkom . Pomocou tohto očká potom možno brožúrky odkladať v krúžkových, resp. pákových zoraďovačoch.

Brožúra bez a s finálnym orezom stránok
Čím vyšší je počet strán a gramáž, tým viac sa strany tlačia smerom von. Odrezaním na čelnej strane sa prečnievajúce strany skráti.
Prídavok ohybu / vytlačeniu

Pri ďalšom spracovaní Vašich brožúr sa jednotlivé potlačené archy papiera zbierajú, spájajú a potom sa orezávajú do požadovaného formátu. Stránky, ktoré ležia vo vnútri, sa pritom "predierajú" von a vytvárajú schody. Tento efekt je tiež zvaný prírastok ohybu. S narastajúcim počtom strán a gramážou je tento efekt oveľa zreteľnejšie. Aby pri hotových brožúr nepresahovali vnútornej strany nad obálku, vykonáva sa po zošití takzvané konečné orezanie. Následkom toho sú vnútorné strany o niečo kratšie.

Zohľadňujeme to pochopiteľne už pri montáži brožúry a jednotlivé strany posúvame

o vypočítaný faktor smerom k ohybu.

Náš tip: Na okrajoch stránok by nikdy nemali byť umiestnené dôležité prvky. Len tak sa zabráni tomu, aby neboli dôležité prvky rozrezať alebo odrezané.


Rozsah a hmatový dojem: Všetko je otázkou materiálu.

Brožúry viazané sponkou sú všestranne použiteľné. O dôležitých grafických faktoroch rozhoduje už rozsah brožúry, jej reklamné cieľ a cieľová skupina. Otázka, ktorý papier sa má použiť a predovšetkým aká gramáž, ovplyvňuje okrem iného aj výtvarný proces. U brožúr s nižším počtom strán môže byť gramáž pokojne vyššia ako u brožúr s väčším počtom strán.

Aby ste nakoniec držali v rukách požadovaný výsledok, ktorý koniec koncov presvedčí tiež Vašich zákazníkov, ponúkame Vám veľký výber formátov a druhov papiera.

Formát

Popri bežných formátov A6 až A4 Vám ponúkame navyše ďalšie formáty o veľkostiach, ležiacich v ich rozmedzí. Ak by ste teda potrebovali viac kreatívneho priestoru, existuje možnosť zvoliť si individuálny voľný formát.

Hmatový dojem

Nikdy nepodceňujte hmatový dojem potlačeného materiálu - textúra a plošná hmotnosť hovoria svojim vlastným jazykom. Pôsobí podvedome a mali by sa zohľadniť už v priebehu fázy grafickej prípravy. Môžete si byť istí, že keď papier vyvolá dobrý hmatový pocit, potom robí dobrý pocit tiež daná značka.

Materiál

Účel použitia je rozhodujúcí pre voľbu papiera. Či už ide o brožúru posilňujúci image, zákaznícky časopis alebo návod na použitie, druh výrobku podstatne ovplyvňuje výber papiera. Brožúra zaoberajúce sa imidžom podniku má reprezentatívny charakter, ktorý by sa mal prejaviť aj pri voľbe papiera - ideálne sú kriedové papiere, matné alebo lesklé, s gramážou od 135 gramov. Chcete si nechať vytlačiť návod na použitie? Ten sa spravidla neberie do ruky tak často, teda je tu ofsetový papier s gramážou 80 gramov úplne postačujúce.

S našim kalkulátorom výrobkov si môžete otestovať najrôznejšie kombinačné možnosti. Zvoľte formát, druh väzby aj plošnú hmotnosť papiera a skontrolujte, aký maximálny počet strán ponúkame.

Máte otázky na konfiguráciu Vášho individuálneho výrobku? Náš zákaznícky servis Vám rád telefonicky poradí.


Čo s e skrýva za veľkými klopami: Obálka chráni Vašu brožúru s viazaním sponkou.

Akonáhle ste sa rozhodli pre vhodný formát a materiál vnútorných strán, dôjde na otázku, aký materiál zvoliť na obálku brožúry.

Nielenže má obálka ochrannú funkciu, ale tiež zvyšuje hodnotu a zaisťuje stabilitu brožúry. V online tlačiarni printworld.com si môžete obálku objednať v troch prevedeniach. Snáď najznámejší a najčastejšie používaný tvar sú klasické štvorstrannej obálky . V niektorých prípadoch je však vhodnejšie rozšíriť obálku na šesť alebo dokonca na osem strán. Tým sa obálka doplní o jeden, prípadne dva ďalšie prvky. Tieto dodatočné stránky poskytujú priestor kreativite a veľkoplošným grafickým prvkom ako sú informačné grafiky, image obrázky, cenníky alebo reklamné prvky. Pri konečnom spracovaní sa tieto dodatočné stránky obálky skladajú smerom dovnútra. Podobne ako u skladaných letákov sa týmto spôsobom spracovania docieli určitého napätie, ktoré čitateľa nabáda k ďalším objavom. Navyše sa informácie, dôležité pre zákazníka a vôbec príjemcu, môžu umiestniť tak, že sú rýchlo po ruke. Či už sa jedná o cenníky, krátky popis výrobku, kontaktné údaje alebo vlastné portfólio, použitie je mnohostranné a zákazník má informácie rýchlo po ruke.

Tip: Ideálna je vzájomná kombinácia rovnakých druhov papierov - teda matný s matným a lesklý s lesklým papierom. Len tak sa zaistí jednotný vzhľad.

Brožúry a časopisy zošívané sponkou : Všetky prevedenia krátko a prehľadne!

Brožúry bez obálok
Niekedy nie je potrebné obstarávať brožúry s obálkou - napríklad u prospektov.

Brožúry bez obálky sú vhodné pre jednoduché publikácie, väčšinou informatívneho charakteru. Ako príklady možno uviesť návody na použitie, prospekty s reklamou na tovar, úradnej správy alebo časopisy spolkov a združení.

Brožúra so štvorstránkovou obálkou
Štvorstránkové obálky - chráni obsah brožúry.

Brožúru so štvorstránkovou obálkou často vídame v rukách čitateľov odborných alebo zákazníckych časopisov. Svojou vysokou hmotnosťou papiera obálka prepožičiavajú časopisu ušľachtilejší vzhľad. Druhá, tretia a štvrtá stránka obálky sa navyše môže použiť ako reklamný priestor pre platené inzeráty.

Brožura se šesťstránkovou obálkou
Pokiaľ toto miesto nestačí, potom pomôžu už len obálky so 6 stránkami.

Brožúra s šesťstránkovou obálkou: Klopa obálky sa môže umiestniť ako vpredu, tak vzadu. Využite šesťstránkovou obálku napríklad pre obchodné správy na vyobrazení organigramy alebo väčších štatistík a informačných grafik, alebo u predajných brožúr na uvedenie cenníka.

Brožúra s osemstránkovou obálkou
Herňa kreatívnych umelcov: obálky s 8 stránkami.

Brožúra s osemstranovou obálkou, s jednou klopou na titulnej a raz na zadnej strane, je vhodná predovšetkým pre veľmi hodnotné image brožúry, u ktorých sa najväčší dôraz kladie na ich estetický vzhľad. Nechajte pre imidž podniku hovoriť veľké obrázky, pretože menej môže niekedy znamenať viac. Ale tiež dôležité detaily o podniku, napríklad jeho história formou časového prehľadu či informácie o tíme môžu byť zaujímavé.


Od PDF súboru k hotovému výrob ku: Ako vlastne vzniká brožúra zošívaná sponkou?

Hromadná priemyslová tlač umožňuje rýchlu a pre Vás tým cenovo výhodnú výrobu potlačených hárkov. Len vďaka následnému profesionálnemu spracovaniu ale koniec koncov vznikne hotová brožúra viazaná sponkami.

Akou cestou sa uberajú Vaše dáta od zostavenia až po hotovú brožúru?
Tento dotaz veľmi radi zodpovieme. Na začiatku je PDF súbor pre tlač, ktorý počas procesu objednávky prebieha automatizovanú kontrolou tlačových dát. Prípadné zdroje chýb sú tak odhalené už vopred a Vy o nich budete informovaní.

Keď sú v poriadku a Vy súhlasíte s objednávkou, nasleduje v druhej fáze montáž jednotlivých potlačených hárkov. Znamená to, že sa jednotlivé stránky Vašej brožúry montujú ako dvojstrany, ktoré umožňujú ich neskoršie viazania. Tieto dvojstránky sa potom umiestňujú na tlačiarenský hárok takým spôsobom, aby sa pri ďalšom spracovaní a dodržiavanie správneho poradia strán mohli správne zoradiť.

Nasleduje osvetlenie tlačiarenských dosiek s nasledujúcou výrobou tlačoviny, v ktorej sa konečne dostáva na papier farba a tým sa stáva viditeľným to, čo má byť skutočne vidieť. Akonáhle boli vyrobené všetky potlačené hárky, dôjde k ich prvému orezanie, skladanie a rozdelenie na nakladače zbernej zošívačky - stroji , ktorý sa používa na konečné spracovanie tlačiarenských výrobkov. Nakladačom sa chápe nahromadenie viac pracovných staníc, ktorými sa privádza a zhromažďujú skladané archy.

V ďalšom pracovnom procese sa zhromaždia montované a vopred poskladané potlačené hárky, zošívajú sa drôtenými sponami a potom sa orezávajú na požadovaný formát.


Ak sú dáta v poriadku, potom je v poriadku všetko.

Našim prianím je dodať Vám Vaše brožúry zošívané sponkou v najlepšej kvalite. Aby potlačení a tým tiež konečný výrobok zodpovedal Vašim predstavám, potrebujeme k tomu tiež Vašu pomoc. Lebo my môžeme spracovať v požadovanej kvalite len také dáta, ktorá bola správne vytvorená, a ktoré zodpovedajú objednanému výrobku. Prezrite si preto vždy pred exportom Vašich tlačových dát a pred ukončením objednávky bližšie náš dátový list daného výrobku. Tento návod, ktorý Vám ponúkame ako pomocné médium, obsahuje všetky pokyny na prípravu dát a ich poskytnutie.

Dbajte vždy na to, aby ste Vašu brožúru zošívanú sponkou založili v správnom formáte. V priebehu objednávacieho procesu kontrolujeme u Vašich tlačových dát okrem iného správny formát strán. Rozhodujúce pre to je výhradne "Trimbox", teda "čistý formát". Veľkosť spadávky môžete podľa potreby definovať voľne, pričom by ale mali presahovať čistý formát minimálne o 3 mm.

Naviac Vám odporúčame, aby ste text a obrázky umiestnili vo vnútri okrajov nastavených minimálne na 5mm od hrany stránky čistého formátu. Načo je to všetko potrebné? Zabránite tým tomu, aby časti Vášho layoutu v priebehu ďalšieho spracovania, ako napríklad rezanie alebo skladanie, nepadli za obeť toleranciám pri výrobe.

Ďalšie pokyny pre vytvorenie layoutu a k Vašim tlačovým dátam nájdete v dátovom liste a v často kladených otázkách.