Spracovanie objednávok

Následne nájdete odpovede na otázky, týkajúce sa vašich objednávok, ktoré sú nám najčastejšie kladené. Ak máte ešte ďalšie otázky, jednoducho nám zavolajte! Náš kvalifikovaný personál Vám ihneď telefonicky poradia.

Stav vašich objednávok až po stiahnutí kópií faktúr môžete kedykoľvek sledovať vo vašom osobnom zákazníckom profile v menu "Objednávky" pod "Moje objednávky". Spolu s odoslaním vašich vytlačených výrobkov vám automaticky zašleme odkaz, prostredníctvom ktorého môžete po uvedení trackingového čísla poskytovateľa zásielkových služieb sledovať stav vašej zásielky. 

Po výbere tlačiarenského výrobku máte v prvom kroku objednávky možnosť stanoviť individuálne názov tejto objednávky. Toto označenie vám potom uľahčí správu vašich objednávok, priradenie dodacích listov alebo faktúry.

Objednávku môžete až do jej zaplatenia kedykoľvek stornovať. Vo vašom osobnom zákazníckom profile môžete v menu "Objednávky" pod "Moje objednávky" zvoliť u každej aktívne - ale ešte nezaplatené - objednávky voľbu "Zrušiť". Neskôr už väčšinou nie je bezplatné stornovania objednávky možné. Obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Našim nárokom je dodávať každú objednávku v termíne a v čo najlepšej kvalite. Ak by ste ale raz nemali byť s dodanými tlačovinami spokojní, chceli by sme vám vašu reklamáciu uľahčiť. Vo vašom osobnom zákazníckom profile v menu "Objednávky" pod "Moje objednávky" môžete u každej uzatvorenej objednávky využiť možnosť "Reklamácia". Po vyplnení a odoslaní všetkých relevantných informácií potom naši zamestnanci z tímu kontroly kvality okamžite vašu reklamáciu skontrolujú a obráti sa na vás s návrhom na jeho vyriešenie.