Spracovanie dát

Následne nájdete odpovede na otázky, ktoré nám sú často kladené. Ak máte navyše ďalšie otázky, zavolajte nám! Náš kvalifikovaný personál Vám ihneď telefonicky poradia.

Pre všetky naše výrobky sme zostavili individuálne dátové listy. Tieto obsahujú - podľa zvolených konfigurácii výrobku - danej konkrétne údaje o rozmeroch a všetkých ďalších potrebných informáciách o Vašom tlačenom výrobku. Príslušný dátový list je vždy k dispozícii na stiahnutie ako PDF súbor u Vašej objednávky resp. kalkulácie.

Z dôvodu nášho plne automatizovaného pracovného postupu pracujeme výhradne so súbormi PDF alebo JPEG. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste otvorené vetnej údaje vrátane súborov z Office programov (ako napr. Microsoft Word, Excel alebo PowerPoint) překonvertovali na formáty súborov, ktoré potrebujeme.
Odporúčame zostavenie PDF súborov v norme PDF / X-1a, PDF / X-3 alebo najmä PDF / X-4. Váš PDF súbor by nemal obsahovať žiadne komentáre ani formulárové polia a nesmie byť zakódovaný. Pri zostavovaní JPEG súborov nastavte najvyššiu možnú úroveň kvality, resp. najnižšiu úroveň kompresie, aby ste dostali kvalitatívne vysoko hodnotný tlačený výrobok.

Dáta, ktoré ste nám poskytli na účely vytlačenie výrobku, pred uzavretím objednávky vždy automaticky kontrolujeme. Môžeme tak zaistiť, že Vaše dáta budú vhodná na výrobu Vašej objednávky a že bude môcť byť dodržaný Váš požadovaný termín dodania. Naša kontrola dát sa vykonáva ihneď po ich načítaní. O výsledku kontroly dát Vás informujeme v online shope a súbežne e-mailom.

Počas procesu objednávky si môžete vybrať medzi našou základnou kontrolou a rozšírenú kontrolu dát.

V rámci základnej kontroly skúmame všeobecnú schopnosť použitie Vašich tlačových dát objednaného výrobku. Znamená to kontrolu formátu súboru, počtu a veľkosti strán a vloženie písma. Zašleme Vám krátky kontrolný protokol a tiež náhľadový PDF súbor ku kontrole resp. na potrebné úpravy, ako napr. prípadnú zmenu špeciálnych farieb. Aby sme zmenšili veľkosť súboru, znížili sme rozlíšenie obrázku náhľadového PDF súboru
na 72 ppi (dpi). Obrázky v dátach, používaných na tlač, samozrejme zostanú v dodanom rozlíšení.

Naša rozšírená kontrola dát navyše zahŕňa kontrolu farebnosti, rozlíšenie obrázkov, "bielú pretlač", hrúbku liniek a nános farby všetkých objektov a tiež, či sú vo Vašom PDF súbore ešte obsiahnuté komentáre. U možných problémov dostanete ako dodatočný výstup PDF súbor s objektmi a pokynmi označenými v jednotlivých úrovniach.

Tvorte Vaše tlačové údaje najlepšie vo farebnom režime CMYK, keďže tento je základom moderného viacfarebnej tlače. Všetky dáta, nastavená v inom farebnom režime (napr. RGB, LAB, špeciálne farby) - ako sú obrázky, grafiky, písmo atď. - budeme pred vytlačením automaticky konvertovať ako CMYK. Za farebné odchýlky alebo chýbajúce znázornenie objektov, ktoré z toho vyplývajú, predovšetkým v súvislosti s transparentnosťou alebo neznámymi zvláštnymi farbami, nepreberáme žiadne ručenie. V rámci našej kontroly dát Vás na to vždy konkrétne upozorňujeme a poskytneme Vám pred konečnou objednávkou náhľadový PDF súbor so všetkými prípadne potrebnými úpravami.

Ak je to možné, nastavte Vaše tlačové údaje v zodpovedajúcom ICC profile pre štandardizovaný ofsetovú tlač. Pre natierané papiere používajte farebný profil "PSOcoated_v3.icc" a pre nenatierané papiere profil "PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc". Tieto farebné profily si môžete kedykoľvek bezplatne stiahnuť na webovej stránke ECI (European Color Initiative - www.eci.org). U prípadne potrebného automatického konvertovanie Vašich tlačových dát z iných farebných režimov (LAB, RGB, indikované farby) do režimu CMYK, ktoré vykonávame, založíme vždy správny farebný profil potrebný pre objednaný papier. Farebné profily, ktoré ste prípadne založili a ktoré sa od režimu CMYK líši, samozrejme nemeníme.

V printworld.com si môžete objednať štvorfarebne a jednofarebne čierno potlačené výrobky. Pritom znamená "4/0 farebne" jednostranné farebné potlačenie, "4/4 farebne" obojstranne farebné potlačenie, "1/0 farebne" oproti tomu znamená len čierne jednostranné a "1/1 farebne" len čierne obojstranné potlačení.

Netvorte - pokiaľ možno - vo Vašich tlačových dátach žiadne objekty s celkovou intenzitou farby väčší ako 330%. Objekty s týmto pre tlač príliš vysokým a tým nevhodným celkovým nánosom farieb automaticky redukujeme na 330%.

Šedé plochy a čierne texty tvorte preto najlepšie výhradne v čiernom kanáli. Aby ste vytvorili plochu v sýtej tmavej černi, stačí väčšinou primiešať k 100% čiernej farbe ďalších 60% farebného podielu farby cyan (celkový nános farby je tu teda 160%). Tlačové dáta pre 1/1 farebné objednávky obsahu brožúr preto najlepšie tvorte len v čiernom kanále. Ak nie je to možné, budeme Vaše tlačové dáta samozrejme automaticky konvertovať - ak ste ich zvolili ako farebnosť výrobku - v odtieňoch šedej. Pred definitívnou objednávkou Vám vždy zašleme náhľadový PDF súbor so všetkými prípadne potrebnými úpravami.

Zásadne Vám doporučujeme založiť rozlíšenie všetkých obrázkov vo Vašich tlačových dátach najmenej v hodnote 250 ppi (dpi); jednofarebné kresby ("čiernobiele náčrty") ale najmenej 1.200 ppi (dpi). Prvky ako sú grafiky, logo alebo texty tvorte kvôli čo najlepšej kvalite tlače pokiaľ možno ako vektory.
U veľkoplošných tlačovín ako sú plagáty je väčšinou dostačujúce rozlíšenie 150 ppi (dpi).

Všetky tlačiarenské výrobky v printworld.de sa vyrábajú s rastrom 80 lpi a podľa štandardného ofsetovej procesu („PSO").

Prvky, ktoré dosahujú až k hrane čistého formátu stránky, vyžadujú presah do spadávky nastavenej minimálne na 2 mm. Naviac Vám odporúčame umiestňovať text či dôležité elementy vnútri okrajov nastavených na 5 mm od hrany čistého formátu stránky Vášho dokumentu, a to z dôvodu možných tolerancií pri výrobe.

Nastavte formát a orientáciu strany (na výšku, resp. Na šírku) všetkých strán zhodne s Vami objednaným tlačeným produktom. Presná zadanie veľkostí Vášho výrobku nájdete v našom individuálnom dátovom hárku. Ak sa Vaše tlačové dáta vo formáte strany, resp. orientácie stránky sa od uvedených dát líši, potom Vaše dáta umiestnime stredom a bez mierky v objednanom formáte strany a upozorníme Vás na to vždy pred definitívnou objednávkou. Možno tým napr. Kompenzovať minimálne odchýlky formáte. Pred definitívnou objednávkou Vám vždy zašleme ku skontrolovaní náhľadový PDF súbor so všetkými prípadne potrebnými úpravami. Pre lepšiu kontrolu vkladáme do tohto náhľadového PDF súboru orezové značky. Za reklamovanie, ktoré vyplýva z týchto skutočností, nepreberáme žiadne ručenie.

Keď vo Vašom layoutu ležia nad sebou dve rôzne farby, potom predná farba buď zadné farbu vymaže alebo ju pretlačí. Pri pretlači sa všetky separačné podiely, ktoré sú obsiahnuté v prednej farbe a nie sú potrebné, stanú transparentnými. Pozadie v týchto miestach presvitá. Keď sa predné farba vymaže, je jej priestor v zadnej farbe uvoľnený, je teda biely. Správna definícia farieb vo Vašom dokumente určujúci vymazanie, resp. vytlačenie, je dôležitá z toho dôvodu, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam pri tlači. Biele objekty sa tak zásadne musí nastaviť na vymazanie, aby sa zabránilo ich vytlačenie tmavými farbami. Čierny text by naopak mal byť vždy nastavený na vytlačenie, aby sme sa v tlači vyhli nepresnostiam v nastavení a súvisiacemu "problesknutí".

Ak máte k týmto komplexným témam otázky, jednoducho nám zavolajte! Náš kvalifikovaný personál Vám ihneď telefonicky poradí.

Hrúbka liniek u grafík a kontúr textu by vo Vašich tlačových dát mala mať minimálne 0,2 pt. Príliš tenké linky automaticky zosilujeme na túto minimálnu tlačenú hrúbku. Teda je nutné zohľadniť, že sa tiež linky založené s 0 bodmi zviditeľní alebo úzke kontúry textu zosilnie.

Dbajte na to, aby všetky typy písma, používané vo Vašom dokumente, boli vložené, resp. konvertované na krivky. Chýbajúce typy písma nenahradzujeme.

Pre dosiahnutie optimálnej čitateľnosti odporúčame minimálnu veľkosť písma 5 bodov. Netvorte čierny text ako zmes farieb, ale len v čiernom kanáli a priraďte jej kvôli optimálneho výsledku tlače - ak je to možné - vlastnosť "pretlačiť".