Právne oznámenie

Zodpovedný za obsah

printworld.com GmbH

Messering 5
01067 Drážďany, Nemecko

Telefon: 0800 003303
service@printworld.sk
www.printworld.com

Generálny riaditeľ: Christoph Deutsch
Obchodný register: Amtsgericht Chemnitz HRB 30820
IČ DPH: SK4120243336

Platforma Európskej komisie pre riešenie sporov online: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Právne informácie

Záruka

Informácie na webových stránkach printworld.com GmbH boli zostavené s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však zaručiť správnosť alebo správnosť tu obsiahnutých informácií. Záruka alebo zodpovednosť akéhokoľvek druhu, napr. Za správnosť, spoľahlivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií je vylúčená, pokiaľ nie je založená na úmyslu, hrubej nedbanlivosti alebo porušenie základných povinností. V prípade mierneho zanedbania kardinálnych povinnosťou je zodpovednosť spoločnosti printworld.com GmbH obmedzená na typické a predvídateľné škody.

Práva duševného vlastníctva (najmä autorské práva a ochranné známky)

Všetky práva na obsah webových stránok printworld.com GmbH, najmä na texty, obrázky, zvuky, animácie a videá, ako aj na ochranné známky, logá alebo obchodné označenie, sú vyhradené. Obsah webových stránok nesmie byť kopírovaný, zmenený ani sprístupnený tretím osobám na komerčné účely, úplne ani sčasti.

Linky

Webové stránky printworld.com GmbH obsahujú odkazy na iné webové stránky. printworld.com GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok, ktoré možno prostredníctvom odkazov navštíviť. Toto sú ponuky a informácie tretích strán, na ktorých obsah nemá printworld.com GmbH žiadny vplyv. printworld.com GmbH nezodpovedá za obsah externých webových stránok.

Ak sa dozviete o nezákonnom obsahu na webových stránkach iných poskytovateľov, ktorý môžete navštíviť prostredníctvom odkazu na našom webe, dajte nám prosím vedieť, aby sme mohli skontrolovať odkaz na zodpovedajúcu ponuku.