Platobné možnosti

Tu nájdete odpovede na otázky, ktoré nám sú často kladené. Ak máte ešte ďalšie otázky, jednoducho nám zavolajte.

Vaše objednávky v printworld.com môžete zaplatiť úplne pohodlne priamo prostredníctvom faktúry, inkasa, PayPal, platobným príkazom Sofort alebo všetkými bežnými platobnými kartami ako napríklad VISA alebo Mastercard. Akonáhle koncom procesu objednávky obdržíme od poskytovateľa elektronických platobných služieb potvrdenie o platbe, odovzdávame Vašu objednávku do výroby.

Alternatívne môžete v procese objednávky zvoliť zaplatenie vopred. Akonáhle bola Vaša platba pripísaná na náš účet, odovzdáme vašu objednávku do výroby. Ak máte na vašom zákazníckom účte pre zaplatenie aktuálnej objednávky postačujúcou čiastku dobropisu, môžete využiť automaticky zmenenou a zobrazenú platobnej možnosť "zo zákazníckeho účtu" a vaša objednávka samozrejme ihneď prejde do výroby.

Pri platbe prostredníctvom faktúry zaplaťte fakturovanú čiastku počas dohodnutej lehoty po obdržaní faktúry e-mailom.

Stav vášho zákazníckeho účtu a prehľad všetkých transakcií nájdete v ponuke menu "Účet" vášho zákazníckeho profilu.

Na zaplatenie tlačiarenského výrobku principiálne dôjde v poslednom kroku objednávacieho procesu. Na rozdiel od celej rady ostatných tlačiarenských online portálov môžete v printworld.com Vašu objednávku zaplatiť PO uskutočnené kontrole Vašich tlačových dát. Môžete si tak byť istí, že sú Vaše tlačové dáta vhodná na výrobu a dodanie v termíne nestojí nič v ceste.

Našim obchodným zákazníkom z oblasti tlačiarní a tlačiarenských služieb s pravidelnými objednávkami, úradom alebo verejným zariadeniam poskytujeme možnosť pohodlnej platby faktúrou k dohodnutému platobnému termíne. Oslovte nás.

Plaťte svoje objednávky pohodlne faktúrou alebo inkasom. Printworld, s pomocou RatePAY, poskytuje možnosť platenia prostredníctvom RatePAY faktúry a RatePAY inkasa.

Nákup na faktúru (RatePAY)

Za nákup môžete zaplatiť prostredníctvom faktúry. Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu splatnosti faktúry. Faktúry RatePAY sú možné použiť pre nákup v hodnote od 10,00 € až do nákupnej hodnoty 2 500,00 € (cena zahŕňajúca DPH a náklady na dopravu). Vaša adresa sa musí nachádzať na území Spolkovej republiky Nemecko.

Spôsob platby "faktúrou (RatePAY)" spracováva náš partner RatePAY GmbH. Vykonajte platbu fakturovanej čiastky a uveďte číslo faktúry, ktorá sa nachádza na vašej faktúre na nasledujúci bankový účet: Majiteľ účtu: Printworld - RatePAY GmbH; Bank: Commerzbank AG Berlin; IBAN: DE40 1004 0000 0205 4252 00

Platba inkasom RatePAY

Nakupujete s automatickým inkasom. Fakturovaná suma je je splatná do 3 dní od dátumu vystavenia faktúry a bude automaticky odpočítaná z Vami určeného účtu. Inkaso RatePAY je k dispozícii pre nákupy od 10,00 EUR až po kúpnej hodnotu 2500,00 € (vrátane dane z pridanej hodnoty a nákladov na dopravu). Potrebujete účet v nemeckej úverovej inštitúcie. Vaša adresa sa musí nachádzať na území Spolkovej republiky Nemecko.

Kódy darčekových kupónov v rámci našich akcií cashback pre nových zákazníkov môžete uviesť priamo pri registrácii. Hodnotu darčekového kupónu pripíšeme k Vášmu zákazníckemu účtu počas jedného týždňa po dodaní vašej prvej objednávky. Túto sumu môžete použiť na započítanie u ďalších objednávok alebo si ju môžete nechať vyplatiť.

Kódy akčných darčekových kupónov pre jednotlivé objednávky môžete priamo zadať v poslednom kroku Vašej objednávky v zodpovedajúcom poli. Hodnota darčekové karty potom bude odpočítaná z fakturovanej čiastky. Dbajte prosím na možné minimálne hodnoty objednávky, akčné obdobie, maximálna zľavy a eventuálne obmedzenia výrobkov u našich akcií s darčekovými kupónmi.

Všetky naše darčekové kupóny je možné uplatniť s časovým obmedzením, nemožno ich predĺžiť alebo vyplatiť v hotovosti, ani ich nemožno kombinovať v rámci jednej objednávky.