Vyhlásenie o ochrane údajov

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov


(1) Ďalej Vás chceme informovať o zhromažďovaní osobných údajov pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa na Vás osobne vzťahujú, napr. Meno, adresa, e-mailové adresy, užívateľské správanie.

(2) Správca podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť printworld.com GmbH, zastúpená konateľom Christophem Deutschem, Messering 5, 01067 Drážďany, Německo, service@printworld.sk (viz Právne oznámenia). Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov pána Petra Wolfa zastihnete na e-mailovej adrese privacy@printworld.com alebo našej poštovej adrese s uvedením „der Datenschutzbeauftragte“ (poverenec pre ochranu osobných údajov).

(3) Ak nás kontaktujete e-mailom alebo kontaktným formulárom, budú nami Vaše odovzdané údaje (Vaša e-mailová adresa, príp. Vaše meno a telefónne číslo) uložené, aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky. S tým súvisiace údaje vymažeme vtedy, akonáhle ich uloženie už nebude nutné, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú zákonné povinnosti pre ich uloženie.

(4) Ak budeme pre jednotlivé funkcie našej ponuky využívať služby nami poverených dodávateľov, alebo budeme Vaše údaje používať pre reklamné účely, budeme Vás o tom informovať tak, ako je to nižšie detailne uvedené. Uvádzame pritom tiež stanovené kritériá doby uloženia údajov.


§ 2 Vaše práva


(1) V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte voči nám nasledujúce práva:

– právo na podanie informácií,
– právo na opravu alebo vymazanie,
– právo na obmedzenie spracovania,
– právo namietať proti spracovaniu,
– právo na prenos údajov..

(2) Ďalej máte právo podať sťažnosť týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov u dozorného úradu na ochranu osobných údajov.


§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok


(1) V prípade Vášho výhradného informatívneho využitie našich webových stránok, tzn. keď sa neregistrujete ani nám Nepostupujete iné informácie, zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač sprostredkuje nášmu serveru. Keď si naše webové stránky prezeráte, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky dôležité, aby sme Vám naše webové stránky mohli ukázať a zaistili pritom stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. F GDPR)

– IP adresa
– Dátum a čas dotazu
– Rozdiel časového pásma ku greenwichskému času (GMT)
– Obsah požiadavku (konkrétna strana)
– Stav prístupu / HTTP stavový kód
– Prenesené množstvo dát
– Webová stránka, z ktorej táto požiadavka prišla
– Prehliadač
– Operačný systém a jeho rozhrania
– Jazyk a verzie softvéru prehliadača.

(2) Navyše budú pri Vašom používaní našich webových stránok vedľa vyššie uvedených údajov uložené na Vašom počítači tiež cookies. V prípade cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré budú uložené na Vašom pevnom disku priradené Vami používanému prehliadači a ktoré miestu, ktoré cookies uložilo (v tomto prípade nami) poskytuje určité informácie. Cookies nemôžu vykonávať príkazy v programoch ani prenášať vírusy na Váš počítač. Napomáhajú tomu, aby sa ponuka internetu stala celkovo príjemnejšie a efektívnejšie pre užívateľov.

(3) Použitie cookies:

a) Tieto webové stránky používajú nasledujúce druhy cookies, ktorých rozsah a funkcia je následne vysvetlená: – Dočasné cookies (viz b) – Dlhodobé cookies (viz c)

b) Dočasné cookies sa automaticky vymažú, keď zatvorte prehliadač. Patrí k nimi predovšetkým tzv. Session cookies. Tieto ukladajú takzvané session id, pomocou tohto čísla možno priradiť rôzne otázky Vášho prehliadača spoločné návšteve. Váš počítač tým možno rozoznať, keď sa vrátite na naše webové stránky. Session cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvorte Váš prehliadač.

c) Dlhodobé cookies sa automaticky vymažú po stanovenej dobe, ktorá sa u jednotlivých cookies môže odlišovať. Tieto cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostnom nastavení Vášho prehliadača.

d) Nastavenie Vášho prehliadača môže konfigurovať podľa Vašich požiadaviek a odmietnuť napr. Príjem tzv. Third party cookies alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás na to, že potom eventuálne nebudete môcť používať všetky funkcie týchto webových stránok.

e) Cookies používame preto, aby sme Vás mohli identifikovať pri ďalších návštevách, ak u nás máte účet. V inom prípade by ste sa museli pri každej návšteve znovu prihlásiť.


§ 4 Možnosti kontaktu prostredníctvom našich webových stránok


Prostredníctvom našich webových stránok nás môžete kontaktovať. To je na jednej strane možné pomocou e-mailových adries, uvedených na našich webových stránkach, na druhej strane je to možné pomocou kontaktného formulára alebo formulári na odoslanie otázok, ktoré sú vložené na našich webových stránkach. Vaše prevedené osobné údaje pritom ukladáme za účelom ich spracovania a / alebo kontaktovanie. Právnym základom je tu článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR. Nedochádza pritom k prenos osobných údajov tretím osobám. Vaše osobné údaje potom budú vymazané dva mesiace po tom, kedy sme spracovali Vaše otázky.


§ 5 Ďalšie funkcie a ponuky našich webových stránok


(1) Vedľa čisto informatívneho používanie našich webových stránok ponúkame rôzne výkony, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. Za tým účelom musíte spravidla uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré použijeme pre realizáciu daného výkonu a pre ktoré platia uvedené zásady spracovanie osobných údajov.

(2) Pre spracovanie Vašich údajov používame sčasti služby externých dodávateľov. Tieto dodávateľa sme starostlivo vybrali a poverili, sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme.

(3) Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tretím osobám vtedy, keď spoločne s partnermi ponúkame účasť na akciách, hry o ceny, uzatváranie zmlúv alebo podobné výkony. Bližšie informácie k tomu dostanete pri uvedení Vašich osobných údajov alebo nižšie pri popise ponuky.

(4) Ak majú naši dodávatelia alebo partneri svoje sídlo v určitom štáte mimo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), budeme Vás o následkoch týchto okolností informovať v popise ponuky.


§ 6 Vznesenie námietky proti spracovaniu Vašich údajov


(1) Ak ste vyslovili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takého odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov, akonáhle ste voči nám túto námietku vzniesli.

(2) Ak opierame spracovanie Vašich osobných údajov o naše oprávnené záujmy, môžete podať námietku preto ich spracovanie. To je prípad, keď spracovanie nie je potrebné predovšetkým pre výkon zmluvy s Vami, ako je vysvetlené v nasledujúcom popise funkcií. Pri vznesenie námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo by sme Vaše osobné údaje nemali tak ako doteraz spracovávať. V prípade odôvodnené námietky skontrolujeme stav veci a buď spracovanie údajov zastavíme, príp. prispôsobíme alebo Vám uvedieme dôvody, ktoré nás nútia pokračovať v ich spracovaní.

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy údajů. O Vaší námitce proti zpracování údajů za účelem reklamy nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích:

Printworld.com GmbH
Messering 5
01067 Drážďany
Německo
Tel. 800 003 303
Fax 0049(0)3242 504710
service@printworld.sk
www.printworld.com


§ 7 Používanie nášho online obchodu


(1) Ak si prajete objednať v našom internetovom obchode, je nutné k uzavretiu zmluvy poskytnúť vaše osobné údaje, ktoré musíme spracovať. Povinné údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu zmlúv, sú zvlášť označené, ďalšie údaje sú potom dobrovoľné. Vaše uvedené údaje spracovávame pre výkon objednávky. Za tým účelom môžeme odovzdať Vaša platobné údaje našej banke. Právnym základom je tu článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR.
U Vašej prvej objednávky v našom online shope pre Vás automaticky založíme zákaznícky účet, aby ste pri ďalších, neskorších nákupoch nemuseli Vaše údaje opäť zadávať. Založením tohto účtu pod "Registrovať" potom budú Vaše údaje uložené s možnosťou ich odvolania. Všetky ostatné údaje, vrátane Vášho používateľského účtu, môžete v zákazníckom profile kedykoľvek vymazať. Ak nechcete u nás mať zákaznícky účet pre budúce objednávky, potom ho po odoslaní Vašej objednávky opäť vymažte.
Vami uvedené údaje môžeme ďalej spracovávať, aby sme Vás informovali o ďalších zaujímavých výrobkoch z nášho portfólia alebo Vám zasielali informácie s technickými informáciami.

(2) Z dôvodu obchodnoprávnych a daňových predpisov sme povinní uložiť Vaše adresné, platobné a objednávacie údaje po dobu desiatich rokov. Po dvoch rokoch ale obmedzíme ich spracovania, tzn. že sa Vaše údaje používajú len pre dodržanie zákonných povinností.

(3) Tlačové dáta, ktoré nám počas procesu objednávky prevediete, spracovávame a ukladáme za účelom realizácie Vašej objednávky. Tieto údaje si ponecháme pre potrebný dodatočný tlač napr. V prípade reklamácie po dobu dvoch mesiacov po vykonaní Vašej objednávky. Potom budú vymazané. Právnym základom je tu článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR.

(4) Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu tretích osôb k Vašim osobným údajom, predovšetkým finančné údaje, je proces objednávky vykonávaný zakódovaním pomocou TLS technológie.


§ 8 Newsletter


(1) V rámci založenia zákazníckeho účtu môžete tiež podať súhlas k pravidelnému odberu nášho newsletteru, v ktorom Vás informujeme o našich aktuálnych zaujímavých ponukách. Reklamný tovar a služby sú uvedené vo vyhlásení o súhlase so zasielaním newslettera.

(2) Pre prihlásenie k zasielaniu nášho newsletteru používame tzv. Metódu double-opt-in. To znamená, že Vám po prihlásení pošleme e-mail na Vašu uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej Vás žiadame o to, aby ste potvrdili, že si prajete, aby sme Vám zasielali náš newsletter. Keď Vaše prihlásenie nepotvrdíte do 24 hodín, budú Vaše informácie zablokované a po jednom mesiaci automaticky vymazané. Navyše ukladáme Vaše použité IP adresy a dobu prihlásenie a potvrdenie. Účelom tohto procesu je, aby sme mohli dokázať Vaše prihlásenie a objasniť prípadné zneužitie Vašich osobných údajov.

(3) Povinným údajom pre zasielanie newsletteru je jedine Vaša e-mailová adresa. Po Vašom potvrdení potom uložíme Vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania newsletteru. Právnym základom je tu článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. a GDPR.

(4) V rámci zasielania nášho newslettera využívame externého poskytovateľa poštových služieb, spoločnosť Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Nemecko, https://www.brevo.com. Tomuto poskytovateľovi služieb poskytujeme vašu e-mailovú adresu a - aby sme vás mohli osobne osloviť - vaše meno na základe zmluvy o spracovaní objednávky v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR. Zásady ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb nájdete na adrese: https://www.brevo.com/en/legal/privacypolicy/.

(5) Váš súhlas so zasielaním newsletteru môžete kedykoľvek odvolať a objednávku newsletteru zrušiť. Odvolanie newslettera môžete podať kliknutím na odkaz, uvedený v každom e-mailu s newsletterom a označený ako "unsubscribe", vo Vašom zákazníckom účte v zarážke "Newsletter", e-mailom na adresu news@printworld.com onebo správou odoslanou na kontaktnú adresu uvedenú v našom impresie. Zo zasielanie newslettera budete automaticky odhlásení, keď u nás vymažete Váš zákaznícky účet.

(6) Upozorňujeme Vás na to, že pri zasielaní newsletteru vyhodnocujeme Vaše správanie čoby zákazníka. Pre toto vyhodnotenie obsahujú zaslanej e-maily takzvané web-beacons, resp. tracking pixel, ktoré znázorňujú obrazové súbory s jedným pixlu, ktoré sú uložené na našich webových stránkach. Pre tieto vyhodnotenie spájame údaje, uvedené v § 3, a web beacons s Vašou e-mailovou adresou a individuálnym číslom ID. Odkazy, uvedené v newsletteri, obsahujú aj toto ID číslo. Tieto údaje sa zhromažďujú zásadne anonymne, čísla ID sa nespájajú s Vašimi osobnými údajmi, priame spojenie k Vašej osobou je preto vylúčené. Tomuto sledovanie (tracking) môžete kedykoľvek odporovať tak, že kliknete na špeciálny odkaz uvedený v každom e-mailu alebo nás informujete inú kontaktnú cestou. Tieto informácie zostanú uložené tak dlho, kým od nás odoberáte newsletter. Po odhlásení ukladáme tieto údaje čisto zo štatistických dôvodov a anonymne. Tento tracking navyše nie je možný, keď ste vo Vašom e-mailovom programe štandardne deaktivovali zobrazovanie obrázkov. V takom prípade sa Vám newsletter nezobrazí kompletné a prípadne nebudete môcť využiť všetky funkcie. Keď si necháte obrázky zobraziť manuálne, dôjde k vyššie uvedenému tracking.


§ 9 Použitie Google Analytics


(1) Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, webové analytické služby spoločnosti Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré budú uložené na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie vytvorené súbory cookies o Vašom používaní týchto webových stránok, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na týchto webových stránkach bude Vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve vopred skrátená. Celá IP adresa bude len vo výnimočných prípadoch prenesená na server spoločnosti Google do USA a tam bude skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok potom spoločnosť Google tieto informácie používa, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila správy o týchto aktivitách na webových stránkach a poskytla prevádzkovateľovi webových stránok ďalšie služby súvisiace s využívaním webových stránok a internetu.

(2) IP adresa prenesená v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google.

(3) Ukladanie cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača; chceme Vás však upozorniť na to, že v tom prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v celom ich rozsahu. Navyše môžete zhromažďovanie údajov, ktoré vznikli použitím cookies a vzťahujú sa na Vaše používanie webových stránok (vr. Vašej IP adresy) u Google rovnako ako spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť, keď stiahnete a nainštalujete danej plugin prehliadača na odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tieto webové stránky používajú Google Analytics s rozšírením "_anonymizeIp ()". IP adresy tým budú ďalej spracovávané skrátené, vzťah k určitej osobe tým možno vylúčiť. Akonáhle by došlo na základe údajov, ktoré o vás boli zhromaždené, k priradenie určitej osobe, bude tento vzťah okamžite vylúčený a osobné údaje tým budú ihneď vymazané.

(5) Google Analytics používame z toho dôvodu, aby sme mohli analyzovať používanie našich webových stránok a mohli ich pravidelne vylepšovať. Vďaka získaným štatistikám môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ju pre Vás oveľa zaujímavejším spôsobom. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje prenesú do USA, sa spoločnosť Google podrobila tzv. "Štítu súkromie" EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym podkladom pre používanie Google Analytics je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR.

(6) Informácie tretej osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky pre používanie: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , prehľad o ochrane osobných údajov: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, a tiež prehlásení o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


§ 10 Používanie pluginov na sociálnych médiách


(1) Aktuálne používame nasledujúce plugin na sociálnych médiách: Facebook, Instagram, Twitter, Xing, LinkedIn. Pritom uplatňujeme tzv. Metódu dvojitého kliknutia. To znamená, keď navštívite naše webové stránky, nebudú najprv poskytovateľom týchto pluginov zásadne odovzdané žiadne osobné údaje. Poskytovateľa daného pluginu rozoznáte podľa označenia na rámčeku nad jeho začiatočnými písmenami alebo podľa loga. My Vám umožníme komunikovať priamo s poskytovateľom tohto pluginu prostredníctvom tohto tlačidla. Len keď kliknete na označené políčko a tým ho aktivujete, získa poskytovateľ pluginu informáciu, že ste vyvolali zodpovedajúce webovú stránku z našej online ponuky. Navyše budú prenesené údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. V prípade Facebook a Xing bude podľa údajov daných poskytovateľov v Nemecku IP adresa ihneď po získaní údajov anonymizované. Aktivovaním plugin budú Vaše osobné údaje Vami prenesené danému poskytovateľovi plugin a tam uložené (u poskytovateľov z USA teda v USA). Keďže poskytovatelia plugin vykonáva zber údajov predovšetkým pomocou cookies, odporúčame Vám, aby ste pred kliknutím na šedý rámček vymazali všetky cookies v bezpečnostnom nastavení Vášho prehliadača.

(2) Nemáme vliv ani na shromažďované údaje a procesy zpracování údajů, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely jejich zpracování nebo lhůty jejich uložení. Dále nemáme žádné informace o výmazu shromážděných údajů poskytovateli pluginu.

(3) Poskytovateľ pluginu ukladá údaje, ktoré o vás zhromaždil, ako užívateľské profily a využíva ich za účelom reklamy, výskumu trhu a / alebo úprave jeho webových stránok podľa danej potreby. Toto vyhodnocovanie prebieha predovšetkým (aj u neregistrovaných užívateľov) pre vyobrazenie potrebnej reklamy a pre informáciu iných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo na vznesenie námietky proti zostavovaní týchto užívateľských profilov, pričom sa ale pre výkon tohto práva musíte obrátiť na poskytovateľa daného pluginu. Prostredníctvom týchto pluginov Vám poskytujeme možnosť komunikovať so sociálnymi sieťami a ďalšími užívateľmi, čím vylepšujeme našu ponuku a upravujeme ju, aby pre Vás ako užívateľa bola zaujímavejšia. Právnym podkladom pre používanie pluginov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR.

(4) Ku odovzdanie údajov dochádza nezávisle na tom, či u poskytovateľa pluginu máte účet a ste tam prihlásený. Ak ste u poskytovateľa pluginu práve prihlásení, budú Vaše údaje, ktoré u nás boli zhromaždené, priradené priamo Vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa plugin. Keď potvrdíte aktivované tlačidlo a prelinkujú napr. Túto stránku, uloží poskytovateľ pluginu tiež túto informáciu vo Vašom užívateľskom účte a verejne ju oznámi Vašim kontaktom. Odporúčame Vám, aby ste sa po použití zo sociálnej siete pravidelne odhlásili, predovšetkým ale pred aktiváciou tlačidla, pretože tým môžete zabrániť priradenie k Vášmu profilu u poskytovateľa pluginu.

(5) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovania poskytovateľmi pluginu nájdete v nižšie uvedených vyhláseniach o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Získate tam tiež ďalšie informácie o Vašich s tým súvisiacich právach a možnostiach nastavenia na ochranu Vášho súkromia.

(6) Adresy daných poskytovateľov plugin a URL adresy s ich upozornením na ochranu osobných údajov:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook súhlasí s uplatňovaním tzv. "Štítu súkromie" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Spoločnosťou prevádzkujúce služby Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko; https://help.instagram.com/155833707900388, https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter súhlasí s uplatňovaním tzv. "Štítu súkromie" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn súhlasí s uplatňovaním tzv. "Štítu súkromie" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 11 Použitie Google AdSense


(1) Táto webová stránka používa reklamné online služby Google AdSense, ktorými je Vám prezentovaná reklama zodpovedajúce Vašim záujmom. Našim zámerom je ponúkať Vám reklamu, ktorá by Vás mohla zaujímať, aby tým pre Vás boli naše webové stránky ešte zaujímavejšie. Za tým účelom sa o Vás zhromažďujú štatistické informácie, ktoré spracúvajú naši reklamní partneri. Tieto reklamné inzeráty možno rozoznať pomocou upozornenia "Google inzeráty" v danom inzeráte.

(2) Návštevou našich webových stránok získa Google informácie o tom, že ste otvorili naše webové stránky. Google na to používa web beacon, aby na Vašom počítači umiestnil cookie. Prenesené budú údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. Nemáme vplyv ani na zhromažďované údaje, ani nám nie je známy celý rozsah zberu údajov a doba ich uloženie. Vaše údaje sú prenesené do USA a tam vyhodnotené. Keď ste prihlásení Vašim účtom u Google, môžu sa Vaše údaje priradiť priamo jemu. Ak si neželáte priradenie k Vášmu profilu v Google, musíte sa odhlásiť. Je možné, že tieto údaje budú odovzdané tretím zmluvným partnerom spoločnosti Google a úradom. Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR. Na našich webových stránkach sa pomocou Google AdSense neaktivujú žiadne reklamy tretích poskytovateľov.

(3) Inštaláciu cookies od Google AdSense môžete zabrániť rôznym spôsobom:

a) zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača, zabránením tretích cookies docielite toho, že Vám nebude zasielaná reklama tretích poskytovateľov;

b) deaktivovať inzerátov zodpovedajúcich Vašim záujmom u Google prostredníctvom odkazu http://www.google.de/ads/preferences, pričom sa ale toto nastavenie vymaže, keď vymažete Vaše cookies;

c) deaktivovaním inzerátov zodpovedajúcich Vašim záujmom od poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačné kampane "About Ads", prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa ale toto nastavenie vymaže, keď vymažete Vaše cookies;

d) trvalú deaktivácii vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome na odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť kompletne používať všetky funkcie tejto ponuky.

(4) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovania a ďalšie informácie o Vašich súvisiacich právach a možnostiach nastavenia na ochranu Vášho súkromia získate u: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Podmienky na ochranu osobných údajov u reklamy: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google súhlasí s uplatňovaním tzv. "Štítu súkromie" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 12 Použitie Google Adwords Conversion


(1) Používame ponuku Google Adwords, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvaných Google Adwords) na externých webových stránkach upozornili na našu atraktívnu ponuku. V súvislosti s údajmi týchto reklamných kampaní sme schopní zistiť, ako úspešné boli jednotlivé kampane. Naším cieľom je zobraziť Vám reklamu, ktorá by Vás mohla zaujímať, aby tým pre Vás boli naše webové stránky ešte zaujímavejšie a získať tým férovú kalkuláciu reklamných nákladov.

(2) Tieto reklamné prostriedky sa doručujú spoločnosťou Google prostredníctvom tzv. Serverov "Ad Server". Za tým účelom používame Ad Server cookies, pomocou ktorých možno merať určité parametre stanovujúci úspech, zobrazovanie inzerátov alebo kliknutí užívateľmi. Ak sa na naše webové stránky dostanete prostredníctvom inzerátu od Google, uloží Google Adwords na Vašom počítači cookie. Tieto cookies strácajú spravidla po 30 dňoch svoju platnosť a nemajú slúžiť k Vašej osobnej identifikácii. K tomuto cookie sa spravidla ako analyzované hodnoty ukladajú unique cookie-ID, počet ad impressions za umiestnenie (časnosť), posledný impresie (relevantné pre post-view-Conversions) a informácie opt-out (označenie, že už používateľ nechce byť ďalej oslovený) .

(3) Tieto cookies umožňujú Google, aby rozoznala Váš internetový prehliadač. Keď používateľ navštívi určité stránky webovej stránky zákazníka Adwords a platnosť cookie na jeho počítači ešte neuplynula, rozozná Google a zákazník, že používateľ klikol na tento inzerát a bol poslaný ďalej k tejto stránke. Každému zákazníkovi Adwords sa priradí iný súbor cookie. Cookies preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov Adwords. My v uvedených reklamných opatreniach nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Google obdržíme iba štatistické vyhodnotenia. Pomocou týchto vyhodnotení sme schopní rozoznať, ktorá z uplatnených reklamných aktivít bola obzvlášť efektívna. Ďalšie údaje z použitia reklamných prostriedkov nezískavame, predovšetkým nemôžeme identifikovať užívateľa na základe týchto informácií.

(4) Na základe uplatňovaných marketingových programov vytvorí Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré sa uplatnením týchto programov spoločnosťou Google zhromažďujú, a preto Vás informujeme na základe nám známych skutočností následne: Spoločnosť Google získava vložením AdWords Conversion informácie o tom, že ste zvolili zodpovedajúcu časť našich internetových stránok alebo klikli na náš inzerát. Ak ste registrovaní u nejakej služby spoločnosti Google, môže Google túto Vašu návštevu priradiť Vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste registrovaní v spoločnosti Google, resp. neprihlásili ste sa, existuje tá možnosť, že poskytovateľ zistí Vašu IP adresu a uloží ju.

(5) Účasti na procese sledovanie (tracking) môžete zabrániť rôznym spôsobom: a) Príslušne nastavením softvéru Vášho prehliadača vedie predovšetkým potlačenie tretích cookies k tomu, že nebudete dostávať inzeráty tretích poskytovateľov; b) deaktivovať cookies pre conversion tracking tým, že v prehliadači nastavíte, aby boli zablokované cookies s doménou „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, pričom môže byť toto nastavenie vymazané, keď vymažete Vaše cookies; c) deaktivovať inzerátov, vzťahujúcich sa k Vašim záujmom, od poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačné kampane "About Ads", prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom môže byť toto nastavenie vymazané, keď vymažete Vaše cookies; d) trvalým deaktivovať personalizovaných reklám vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome na odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť kompletne používať všetky funkcie tejto ponuky.

(6) Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatívne môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org Google súhlasí s uplatňovaním tzv. "Štítu súkromie, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 13 Google Remarketing


Vedľa Adwords Conversion využívame aplikáciu Google Remarketing. Ide pritom o metódu, pomocou ktorej Vás opäť chceme osloviť. Prostredníctvom tejto aplikácie sa Vám po návšteve našich webových stránok pri ďalšom používaní internetu môžu zobraziť naše reklamné inzeráty. Dochádza k tomu prostredníctvom cookies, uložených vo Vašom prehliadači, ktorými spoločnosť Google zhromažďuje a vyhodnocuje Vaše užívateľské správanie pri návšteve rôznych webových stránok. Google tak môže zistiť Vašu predchádzajúcu návštevu na našich webových stránkach. K spojeniu údajov, zhromaždených v rámci remarketingu, s Vašimi osobnými údajmi, ktoré prípadne Google ukladá, podľa výpovede spoločnosti Google nedochádza. Podľa spoločnosti Google sa u remarketingu používa pseudonymizace.


§ 14 Použitie Bing Ads


(1) Využívame ponuku spoločnosti Microsoft Bing Ads, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (tzv. Bing Ads) na externých webových stránkach upozornili na našu atraktívnu ponuku. V súvislosti s údajmi týchto reklamných kampaní sme schopní zistiť, ako úspešné boli jednotlivé kampane. Naším cieľom je zobraziť Vám reklamu, ktorá by Vás mohla zaujímať, aby tým pre Vás boli naše webové stránky ešte zaujímavejšie a získať tým férovú kalkuláciu reklamných nákladov.

(2) Tieto reklamné prostriedky spoločnosť Microsoft dodáva prostredníctvom tzv. Serverov "Ad Server". Za tým účelom používame Ad Server cookies, pomocou ktorých možno merať určité parametre stanovujúci úspech, zobrazovanie inzerátov alebo kliknutí užívateľmi. Akonáhle sa dostanete na naše webové stránky prostredníctvom takého inzerátu, uloží Bing Ads na Vašom počítači cookie. Tieto cookies strácajú spravidla po 30 dňoch svoju platnosť a nemajú slúžiť k Vašej osobnej identifikácii. K tomuto cookie sa spravidla ako analyzované hodnoty ukladajú unique cookie-ID, počet ad impressions za umiestnenie (časnosť), posledný impresie (relevantné pre post-view-Conversions) a informácie opt-out (označenie, že už používateľ nechce byť ďalej oslovený) .

(3) Tieto cookies umožňujú spoločnosti Microsoft, aby rozoznala Váš internetový prehliadač. Keď používateľ navštívi určité webové stránky zákazníka od Bing a platnosť cookie na jeho počítači ešte neuplynula, rozozná Microsoft a zákazník, že používateľ klikol na tento inzerát a bol poslaný ďalej k tejto stránke. Každému zákazníkovi od Bing sa priradí iný súbor cookie. Cookies preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov od Bing. My v uvedených reklamných opatreniach nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Microsoft obdržíme iba štatistické vyhodnotenia. Pomocou týchto vyhodnotení sme schopní rozoznať, ktorá z uplatnených reklamných opatrenia boli obzvlášť efektívna. Ďalšie údaje z použitia reklamných prostriedkov nezískavame, predovšetkým nemôžeme identifikovať užívateľa na základe týchto informácií.

(4) Na základě uplatňovaných marketingových programů vytvoří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Microsoft. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů, které se uplatněním těchto programů společností Microsoft shromažďují, a proto Vás informujeme na základě nám známých skutečností následně: Microsoft obdrží vložením Bing Ads informace o tom, že jste vyvolali odpovídající část našich internetových stránek nebo klikli na náš inzerát. Pokud jste registrovaní u nějaké služby společnosti Microsoft, může Microsoft tuto Vaši návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Dokonce i když nejste registrovaní u společnosti Microsoft, resp. nepřihlásili jste se, existuje ta možnost, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a uloží ji.

(5) Účasti na procese sledovanie (tracking) môžete zabrániť rôznym spôsobom: a) zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača, predovšetkým potlačenie tretích cookies vedie k tomu, že neobdržíte inzeráty tretích poskytovateľov; b) deaktivovať cookies pre conversion tracking tým, že vo Vašom prehliadači nastavíte, aby boli zablokované cookies domény "www.microsoft.com"; c) deaktivovať inzerátov, vzťahujúcich sa k Vašim záujmom, od poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačné kampane "About Ads", prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete Vaše cookies. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť kompletne používať všetky funkcie tejto ponuky.

(6) Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovania a ďalšie informácie o Vašich súvisiacich právach a možnostiach nastavenia na ochranu Vášho súkromia získate na: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA a Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511, USA. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Microsoft nájdete na: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement und https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy. Microsoft súhlasí s uplatňovaním tzv. "Štítu súkromie" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 15 Facebook Custom Audiences


(1) Naše webové stránky ďalej používajú funkciu remarketingu "Custom Audiences" spoločnosti Facebook Inc. ("Facebook"). Tým sa môžu používateľom webových stránok v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných stránok, ktoré taktiež používajú túto metódu, zobraziť inzeráty, orientujúca sa Vašimi záujmami ("Facebook-Ads"). Našim zámerom je ponúkať Vám reklamu, ktorá by Vás mohla zaujímať, aby tým pre Vás boli naše webové stránky ešte zaujímavejšie.

(2)Na základe uplatňovaných marketingových programov vytvorí Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Facebook. Nemáme vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré sa uplatnením týchto programov spoločností Facebook zhromažďujú, a preto Vás informujeme na základe nám známych skutočností následne: Zapojením Facebook Custom Audiences dostane Facebook informácie o tom, že ste vyvolali zodpovedajúce webovú stránku našej online ponuky, alebo že ste klikli na náš inzerát. Ak ste registrovaní u nejakej služby spoločnosti Facebook, môže Facebook túto Vašu návštevu priradiť Vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste registrovaní v spoločnosti Facebook, resp. neprihlásili ste sa, existuje tá možnosť, že poskytovateľ zistí Vašu IP adresu a ďalšie identifikovateľné znaky a uloží ich.

(3) Deaktiváciu "Facebook Custom Audiences" je možné pre práve prihlásených užívateľov na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

(4) Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook obdržíte na https://www.facebook.com/about/privacy.


§ 16 Použitie online poskytovateľov platobných služieb


(1) Na našich webových stránkach ponúkame rôzne platobné možnosti. Pri realizácii Vašej platby spolupracujeme podľa druhu Vami zvolenej platobnej metódy s nasledujúcimi online poskytovateľmi platobných služieb: PayPal, Sofortüberweisung, BS PAYONE a RatePAY.

(2) U poskytovateľov platobných služieb PayPal sa platba vykonáva prostredníctvom virtuálneho účtu, tzv. PayPal účtu, ktorý je prepojený s jedným alebo viacerými bankovými účtami alebo účty kreditných kariet. Tento PayPal účet je spravidla prepojený s jednou konkrétnou e-mailovou adresou. Naviac PayPal ponúka aj priame vybavenie platby pomocou platobnej karty, ak neexistuje žiadny PayPal účet. Pre využívanie služieb PayPal sa musíte registrovať ako súkromný alebo obchodný zákazník. Táto registrácia je spravidla bezplatná, poplatky za jednotlivé peňažné transakcie ale vznikajú predávajúcemu, resp. príjemcovi platby. Ak platba prostredníctvom PayPal pre Vás znamená vyššie náklady, výslovne Vás na to v našej ponuke upozorníme a uvádzame jej konkrétnu výšku.

(3) Okamžitý platobný príkaz je platobnou službou spoločnosti Sofort GmbH. Společnost Sofort GmbH je súčasťou Klarna Group, https://www.klarna.com/de/uber-uns/. https://www.klarna.com/de/uber-uns/. Výberom tejto platobnej metódy vykoná poskytovateľ platobných služieb priamy platobný príkaz z Vášho účtu na náš bankový účet. K tomu je pri uplatnení metódy PIN / TAN Vašej banky potrebné uviesť Vaše meno, bankové spojenie, Váš PIN pre internetové bankovníctvo u Vašej banky a aktuálne TAN. Pred odpísaním z účtu prevedie poskytovateľ platobných služieb technickým spôsobom kontrolu stavu vášho účtu a ďalších údajov na kontrolu pozitívneho stavu účtu. Úspešne vykonané odúčtovania potom je následne prevedené do nášho systému za účelom dokončenie procesu objednávky. Ak platba prostredníctvom okamžitého platobného príkazu pre Vás znamená vyššie náklady, výslovne Vás na to v našej ponuke upozorníme a uvádzame jej konkrétnu výšku.

(4) BS PAYONE je podľa vlastného vyjadrenia jedným z vedúcich poskytovateľov platobných služieb v Európe. Prostredníctvom tohto poskytovateľa ponúkame možnosť platby platobnými kartami. Pre túto platobnú možnosť budete potrebovať akceptovateľnú platobnú kartu ako je napr. Mastercard alebo VISA. Zadaním mena majiteľa platobnej karty, na ktorého je platobná karta vystavená, čísla kreditnej karty, doby jej platnosti a kontrolného čísla bude naša fakturovaná suma pripísaná na vrub priamo na uvedený účet platobnej karty.

(5) Prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb RatePAY ponúkame ako možnosť zakúpenia na faktúru ( "faktúra RatePAY"), tak aj prostredníctvom inkasa ( "inkaso RatePAY"). Oba varianty sú možné od hodnoty nákupu vrátane dane z pridanej hodnoty a poplatku za doručenie od 10,00 do 2500,00 EUR. Voľba oboch týchto platobných spôsobov je možná len vtedy, keď máte fakturačnú a dodaciu adresu na území Spolkovej republiky Nemecka. Pri variante zakúpení na faktúru je naša faktúra splatná do 14 dní po jej vystavenie a doručenie. Faktúru obdržíte ihneď po dokončení procesu objednávky na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám uviedli. Fakturovanú čiastku s uvedením účelu použitia zaplatíte príkazom na: Printworld - RatePAY GmbH, Commerzbank Berlin, IBAN: DE40 1004 0000 0205 4252 00. Výberom varianty inkaso RatePAY ste zvolili zakúpení na základe automatického inkasa našej fakturovanej čiastky, ktoré sa uskutoční prostredníctvom RatePAY. Potrebujete k tomu účet v nemeckej banky. Fakturovaná suma je u tejto platobnej varianty splatná v priebehu troch dní po vystavení a doručení našej faktúry a automaticky sa odúčtuje z Vášho uvedeného účtu.

(6) Výberom platobné metódy počas procesu objednávky budú danému poskytovateľovi platobných služieb automaticky odovzdané Vaše údaje, ktoré sú pre uskutočnenie platby potrebné. Týka sa to tiež takých osobných údajov, ktoré súvisia s Vašou zodpovedajúce objednávkou. Ide tu predovšetkým o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a dodaciu adresu, IP adresu a - ak bolo uvedené - telefónne číslo a / alebo číslo mobilného telefónu. Výberom poskytovateľa platobnej metódy zároveň podávate súhlas s prenosom Vašich osobných údajov dotknutému poskytovateľovi. Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je podľa toho článku. 6 ods. 1 str. 1 písm. a GDPR.

(7) Vedľa prenosu údajov týkajúcich sa konkrétneho platobného procesu dochádza k tomuto prenosu tiež za účelom zabránenia podvodov. Pritom budú Vaše prevedené osobné údaje daným poskytovateľom platobných služieb prípadne prevedené kancelárii pre hospodárske informácie ako je napr. Spoločnosť SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo, https://www.schufa.de/de/, alebo spoločnosť Creditreform AG, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Německo, https://www.creditreform.de/, Zámerom prevodu týchto údajov je kontrola totožnosti a úverovej bonity a opiera sa od článku. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR.

(8) Poskytovatelia platobných služieb eventuálne odovzdávajú Vaše osobné údaje spojeným podnikom, poskytovateľom výkonov alebo subdodávateľom, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvných povinností, alebo sa tieto údaje spracovávajú z poverenia. Právnym základom je tu článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR.

(9) Máte kedykoľvek možnosť vzniesť proti používaniu Vašich osobných údajov námietku voči danému poskytovateľovi platobných služieb. Vznesenie tejto námietky sa však nevzťahuje na použitie Vašich osobných údajov, ktoré sa pre zmluvné vybavenie Vašej platby museli spracovať, použiť alebo previesť.

(10) Adresy daných online poskytovateľov platobných služieb a URL s ich upozornením na ochranu osobných údajov:

a) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUX, https://www.paypal.com/de/home; Informácie o zhromažďovaní údajov: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

b) Sofort GmbH (súčasťou Klarna Group, Betreibergesellschaft je společnost Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko), Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo, https://www.sofort.de/; Informácie o zhromažďovaní údajov: https://www.sofort.de/datenschutz.html

c) BS PAYONE GmbH (dcérska spoločnosť podniku Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart), Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, https://www.bspayone.com/DE/de; Informácie o zhromažďovaní údajov: https://www.bspayone.com/DE/de/privacy

d) RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín, Německo, https://www.ratepay.com/; Informácie o zhromažďovaní údajov: https://www.ratepay.com/datenschutz/


§ 17 Použitie poskytovateľov zasielateľských služieb


(1) Pre doručovanie Vašich objednávok využívame nasledujúce poskytovateľa zasielateľských služieb: DHL, UPS a spoločnosť Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition. Ich výber závisí na rozmeroch a hmotnosti zásielky a je Vami stanovený v priebehu objednávky. Týmto poskytovateľom zasielateľských služieb odovzdávame v rámci objednanej dodávky údaje o Vašej dodacej adrese a hmotnosti zásielky. Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR. Daná dodacia lehota sa Vám zobrazia počas procesu objednávky zvlášť u každého spôsobu doručenia. E-mailom Vám oznámime, kedy bola Vaša objednávka odovzdaná do expedície a aké je číslo odoslaného balíka. Pomocou čísla zásielky môžete sledovať priebeh jej doručenia u daného poskytovateľa zasielateľskej služby.

(2) DHL je súčasťou - podľa vlastného vyjadrenia - celosvetovo vedúceho logistického koncernu Deutsche Post DHL Group. S DHL odosielame balíkmi veľkosti až max. 120 x 60 x 60 cm a hmotnosťou max. 31,5 kg. Navyše môžeme pre tieto zásielky ponúknuť prostredníctvom DHL Express expresné doručenie.

(3) United Parcel Service Inc. (UPS) je podľa vlastného vyjadrenia najväčším expresným doručiteľom a zasielateľom balíkov na svete. S UPS odosielame balíkmi veľkosti až max. 120 x 60 x 60 cm a hmotnosťou max. 70 kg. Navyše môžeme pre tieto zásielky ponúknuť prostredníctvom UPS Express expresné doručenie.

(4) Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition je - podľa vlastných údajov - zasielateľským a logistickým podnikom so štyrmi stanovišťami, ktorý v kooperácii so zasielateľovi kusového tovaru Cargoline a VTL poskytuje celoplošnú ponuku logistických služieb. Se společností Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition zasielame každý tovar objednaný ako "Dodávky zasielateľstvám".

(5) Adresy daných online poskytovateľov zasielateľských služieb a URL s ich upozornením na ochranu osobných údajov:

a) DHL Paket GmbH, Sträßchenweg 10, 53113 Bonn, DE, https://www.dhl.de/; Informácie o zhromažďovaní údajov: https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

b) United Parcel Service Deutschland S.àr.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, DE, https://www.ups.com/sk/sk/Home.page; Informácie o zhromažďovaní údajov:: https://www.ups.com/sk/sk/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

c) Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition, Zur Linde 9, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf, Německo, https://www.helmrath-spedition.com, Informácie o zhromažďovaní údajov: https://www.helmrath-spedition.com/datenschutz


§ 18 Používanie Vašich údajov pri žiadostiach o miesto prostredníctvom e-mailu


Vašu žiadosť o miesto u nás nám môžete zaslať e-mailom. Poskytnuté osobné údaje uložíme a spracujeme v priebehu uchazečského procesu. Ak dôjde potom k zamestnaneckému pomeru, budú Vaše údaje uložili s cieľom vybavovanie pracovného pomeru s ohľadom na dodržiavanie zákonných predpisov. Právnym podkladom pre spracovanie Vašich údajov je článok. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR. Ak nedôjde k zamestnaneckému pomeru, budú Vaše kandidátske podklady dva mesiace po oznámení zamietnutia vymazané, pokiaľ nášmu vymazanie nestojí v ceste žiadne ostatné oprávnené záujmy. Jedným z takýchto ostatných oprávnených záujmov je napríklad dôkazné povinnosť v rokovaní podľa nemeckého Všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).


Naše aktuálne Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je pre Vás kedykoľvek pripravené na prevzatie: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnostiprintworld.com GmbH


Posledná aktualizácia: 01.01.2024