Poštové obálky / obchodné tašky

Listové obálky / obchodné tašky

Listové obálky a obchodné tašky na potlačení.

Pri tlači obálok a obchodných tašiek sme Vám vždy k dispozícii. Môžete si u nás v, online tlačiareň printworld.com, objednať online veľmi hodnotné, individuálne potlačené obálky a profitovať pritom z cenových výhod hromadného priemyselného tlače, predovšetkým u nižších nákladov. Či už listové obálky či poštové obálky - následne sme pre Vás zostavili niekoľko faktov potrebných pre ich tlač a grafickú úpravu.


Cenovo výhodná objednávka listových obálok a obchodných tašiek: Čo to znamená?

Obálky sú často dokonalým reklamným prostriedkom
Prvý dojem platí: Získajte dôveru vďaka individuálnym listovom obálkam.

Aj napriek veľa nových digitálnych spôsobov komunikácie, ako sú e-maily, poštové zásielky ešte nevyšli z módy, zostávajú ale dôležitým prvkom serióznych obchodných procesov.

Potlačení listové obálky alebo obchodné tašky je dobrou príležitosťou na to, ako získať pozornosť čitateľa ešte pred otvorením listu. Grafické úprave listových obálok pritom nie sú kladené takmer žiadne prekážky: Od loga až po velkoploché motívy - môžu sa natlačiť na každú obchodnú tašku. Ako podnik tým vyjadríte určitú správu ešte predtým, než Váš list nadobudne významu svojím obsahom.

Samozrejme je dôležitý tiež obsah listu - objednajte si u nás k Vašim obálkam jednoducho tiež vhodný hlavičkový papier!


To je dobré vedieť! Aký je rozdiel medzi listové obálkou a poštové obálkou?

Vkladacie stroje sa vyznačujú schopnosťou vysokej výkonnosti
Poštové obálky sa hodí pre strojné frankovanie Vašich reklamných zásielok a obchodné pošty.

Na rozdiel od bežných listových obálok a obchodných tašiek nemožno poštové obálky len potlačiť, ale predovšetkým je možné vďaka moderným poštovým strojom strojovo naplniť.

Aby poštové stroj dokázal tieto obálky lepšie uchopiť, majú tieto strojovo naplniteľné obálky tvar a formát klop o niekoľko milimetrov väčšia ako je veľkosť štandardných listových obálok. Z toho dôvodu je chlopňa na uzavretie umiestnená vždy na dlhšej strane obálky. Aby bolo možné potlačenou poštové obálku tiež strojovo uzavrieť, sú ohýbané klopy poštových obálok opatrené pogumovaním, ktoré možno navlhčiť; na rozdiel od samolepiacich klop listových obálok.

Výhoda je jasná: Vaše správy tak môžete odoslať na cestu vo veľkom množstve a počas veľmi krátkej doby v potlačených poštových obálkach.


Všetko podľa požiadaviek na listové zásielky? Obálka a jej rôzne časti.

Obálka je rozdelená do rôznych zón
Dbajte na správne rozdelenie jednotlivých častí obálky: Aby sa reklamná pošta dostala tiež k Vašim zákazníkom.

Voľná plocha listové obálky zdanlivo poskytuje mnoho miesta pre grafickú úpravu, ale pri jej grafickom formovaní sa musia dodržiavať požiadavky na listové zásielky!

Nemecká pošta rozdeľuje prednú stranu listu celkovo na štyri časti. Každá z týchto jednotlivých častí pritom plnia určitú úlohu a návrhár obálky ich musí vzájomne odlišovať.

Aby bolo možné doručovať poštové obálky s optimálnym poštovným, uvádzame tu krátky prehľad rôznych častí obálky:V akých formátoch si môžete objednať listové obálky, obchodné tašky a poštové obálky?

Naše výrobky si môžete objednať v nasledujúcich formátoch:

Dopisné obálky: DL (220 x 110 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm)
Obchodné tašky: B5 (175 x 245 mm), B4 (248 x 346 mm)
Poštové obálky: DL (229 x 114 mm)

Všetky listové obálky, poštové obálky a obchodné tašky si môžete objednať s okienkom alebo bez neho.
Ostatne, perfektný prílohou každej reklamnej zásielky je skladaný leták alebo leták!


Odlišné materiály pre optimálny výsledok: Aké materiály sa používajú pre jednotlivé výrobky?

Za účelom dosiahnutia čo najvyššej kvality s čo najnižšou hmotnosťou a s tým spojeným poštovým poplatkom používame pre tlač obálok tieto druhy papiera:

Listové obálky pozdĺžne: biely ofsetový papier 80 gramov
Poštové obálky DL: biely ofsetový papier 75 gramov
Dopisné obálky C4 / C5: biely ofsetový papier 90 gramov
Obchodné tašky / obaly na knihy: matný chromosulfátový kartón 400 gramov


V akých nákladoch si u nás môžete objednať online listové obálky a obchodné tašky?

U online tlačiarne Printworld si môžete objednať náklad už od 100 kusov listových obálok, poštových obálok a obchodných tašiek alebo obalov na knihy. Na väčšie reklamné zásielkovej akcie si môžete nechať potlačiť v rámci jednej objednávky až 100000 kusov poštových obálok.

Zásielka sa bežne uskutočňuje prostredníctvom dodacieho listu od Printworld. Ak chcete ale obchodné tašky nechať doručiť priamo Vašim zákazníkom alebo partnerom, nie je problémom ani neutrálne dodací list s voľne stanovenou adresou odosielateľa.

Zákazníci, ktorí kladú veľký dôraz na ochranu životného prostredia, môžu využiť kompenzáciu emisií CO2, ktorá zodpovedá množstvu kysličníka uhličitého vylúčeného pri tlači Vašich listových obálok. Bližšie informácie nájdete na našej stránke o klimaticky neutrálnej tlači.Listové obálky so správnou grafickou úpravou - použite našu grafický originál.

Aby všetko vyzeralo vytlačené tak, ako si to sami prajete, žiadame Vás, aby ste dodržiavali naše pokyny v dátovom liste alebo grafickej predlohe zvolenej listové obálky. Zreteľne sme tu označili plochy na obálke, ktoré možno bez obmedzenia nechať potlačiť. U prvkov, ktoré zasahujú až po okraj čistého formátu obálky, najlepšie umiestnite s presahom až do spadávky nastavenou na 7 mm. Všetky dôležité prvky ako je text, logo a grafiky sa zároveň musí polohovať vnútri okrajov nastavených 5 mm od hrany čistého formátu letáku tak, aby nepadli za obeť toleranciám pri výrobe.

Razenou kontúru Vašej obálky Vám pri kontrole Vašich dát vždy znázorníme v náhľadovom obrázku. Pred ukončením objednávky si tak môžete byť úplne istí, že u Vašich potlačených obálok všetko sedí.

Grafické predlohy nájdete na stiahnutie vždy na každej stránke jednotlivého výrobku vpravo nad cenovými údajmi. Navyše sme pre Vás zostavili najdôležitejšie otázky a odpovede na prípravu tlačových dát. Ak zostanú i napriek tomu niektoré Vaše otázky nezodpovedané, radi Vám pomôžeme, obráťte sa na nás s dôverou.