O spoločnosti Printworld

S naším online tlačovým portálom printworld.com primárne zameriavame našu ponuku na spoločnosti v odvetví tlačiarenských a tlačových služieb.

Ponúkame široké portfólio produktov v "štíhlom" a vysoko účinnom priemyselnom tlače formulárov, zameraných výhradne na tlačovej produkty. Špičková technológia a vysoko kvalifikovaní zamestnanci vám zaručujú profesionálne tlačové produkty vynikajúcej kvality.

Printworld sa nepropaguje priamo na trhu a tak usporí finančné prostriedky tým, že nefinancuje od nákladných marketingových akcií. Z našich spravodlivých cien samozrejme profitujete aj Vy.

Ďalšie výhody - ako je napríklad osobné kontaktná osoba - sú samozrejmosťou.

Pre spoločnosti v oblasti polygrafického priemyslu a polygrafických služieb ponúkame tiež bonusový program a s koncom roka vyplácame ďalší bonus v závislosti od ročného obratu. Sme ochotní Vám kedykoľvek vyplatiť Bonusový  kredit, ktorý ale môžete použiť na zaplatenie Vašich budúcich objednávok.

Ak sa chcete zúčastniť nášho bonusového programu, stačí pomocou niekoľkých kliknutí vytvoriť Vašu novú registráciu. Počas jedného pracovného dňa sa k vám vrátime so všetkým ostatným.