Przetwarzanie danych

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli masz jakieś pytania, po prostu zadzwoń do nas! Nasz wykwalifikowany personel udzieli Ci natychmiastowej pomocy przez telefon.

Dla każdego z naszych produktów przygotowaliśmy dla Ciebie indywidualne instrukcje do przygotowania danych do druku. Zawierają one - w zależności od wybranych właściwości produktu - konkretne informacje o wymiarach i wszystkie inne wymagane informacje ważne do przygotowania Twoich danych do druku. Odpowiednie instrukcje są zawsze dostępne do pobrania jako plik PDF obok panelu konfiguracji

Ze względu na w pełni zautomatyzowany obieg dokumentów, przetwarzamy tylko pliki PDF lub JPEG. Prosimy o wcześniejszą konwersję otwartych danych do druku, w tym plików z programów pakietu Office (takich jak Microsoft Word, Excel czy PowerPoint) do wymaganych przez nas formatów plików.
Jeśli to możliwe, zalecamy tworzenie plików PDF w standardzie PDF/X-1a, PDF/X-3 lub najlepiej PDF/X-4. Twój plik PDF nie powinien zawierać żadnych komentarzy ani pól formularzy i nie może być zaszyfrowany. Aby uzyskać wysoką jakość wydruku, podczas tworzenia plików JPEG należy ustawić najwyższy możliwy poziom jakości lub najniższy stopień kompresji.

Przed ostatecznym zamówieniem zawsze automatycznie sprawdzamy podane przez Ciebie dane dotyczące Twojego produktu do druku. W ten sposób możemy się upewnić, że Twoje dane są odpowiednie do produkcji Twojego zamówienia i że pożądany przez Ciebie termin może zostać dotrzymany. Nasza kontrola danych odbywa się natychmiast po przesłaniu danych. O wyniku sprawdzenia danych informujemy Cię w sklepie internetowym oraz równolegle drogą mailową.

Podczas procesu zamawiania możesz wybrać pomiędzy naszą podstawową kontrolą a rozszerzoną kontrolą danych.

W ramach kontroli podstawowej sprawdzamy ogólną przydatność danych do druku zamówionego produktu. Obejmuje to sprawdzenie formatu pliku, liczby stron, rozmiaru strony i osadzenia czcionki. Dostarczamy Ci krótki raport z testu, jak również podglądowy plik PDF, aby dokonać wszelkie niezbędne poprawki, takie jak konwersja kolorów dodatkowych, o ile ma to zastosowanie. Aby zmniejszyć rozmiary plików, zmniejszyliśmy obrazy w podglądzie PDF do
72 ppi (dpi). Obrazy w danych użytych następnie do druku pozostaną oczywiście w dostarczonej przez Ciebie rozdzielczości.

Nasze rozszerzone sprawdzanie danych sprawdza również przestrzeń kolorów, rozdzielczość obrazu, "biały nadruk", szerokość linii i zastosowanie kolorów dla wszystkich obiektów, jak również to, czy w pliku PDF nadal znajdują się komentarze do druku. W przypadku ewentualnych problemów otrzymasz plik PDF z zaznaczonymi obiektami w poszczególnych warstwach i notatkami jako dodatkowy rezultat.

Dane do druku należy tworzyć najlepiej w przestrzeni kolorów CMYK, ponieważ jest to podstawa nowoczesnego druku czterokolorowego. Wszystkie dane utworzone w innej przestrzeni (np. RGB, LAB, kolory dodatkowe) - takie jak obrazy, grafika, czcionki itp. są automatycznie konwertowane do CMYK przed drukowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe w ten sposób odchylenia kolorystyczne lub brak odwzorowania obiektów, zwłaszcza w przypadku przeźroczystości lub nieznanych kolorów specjalnych. W ramach sprawdzania danych zawsze zwracamy na to uwagę i zawsze przed ostatecznym zamówieniem dostarczamy Ci podglądowy plik PDF z zalecanymi poprawkami.

Prosimy o dostarczenie - jeśli to możliwe - danych do druku z odpowiednimi profilami ICC dla standardowego druku offsetowego. Dla papierów powlekanych należy stosować profil barwny "PSOcoated_v3.icc", a dla papierów niepowlekanych profil "PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc". Te profile kolorów można w każdej chwili bezpłatnie pobrać ze strony internetowej ECI (European Color Initiative - www.eci.org). Jeśli musimy automatycznie przekonwertować dane drukowania z innych przestrzeni barw (LAB, RGB, kolory indeksowane) na CMYK, zawsze zapisujemy właściwy profil barwny dla zamówionego papieru.

W printworld.pl możesz zamówić produkty z nadrukiem 4-kolorowym i jednokolorowym w kolorze czarnym. Tutaj "4/0-kolor" oznacza drukowany jednostronnie w kolorze, "4/4-kolor" oznacza drukowany dwustronnie w kolorze, "1/0-kolor czarny" oznacza drukowany jednostronnie tylko w kolorze czarnym, a "1/1-kolor" oznacza drukowany dwustronnie tylko w kolorze czarnym.

Należy nie tworzyć w danych do druku obiektów o całkowitym pokryciu farbą większym niż 330%. Automatycznie redukujemy obiekty o tak wysokim i tym samym nieodpowiednim całkowitym nałożeniu koloru do 330% całkowitego nałożenia koloru.

Dlatego najlepiej jest tworzyć szare obszary i czarne teksty wyłącznie w kanale czarnym. Aby uzyskać obszar o głębokiej czerni, zazwyczaj wystarczy dodać kolejne 60% udziału koloru cyjan do 100% czerni (czyli w sumie 160%). W idealnym przypadku należy również utworzyć dane do druku dla zleceń 1/1 kolorowych, w których zawartość broszury jest tylko w kolorze czarnym. Jeśli nie jest to możliwe, oczywiście automatycznie przekonwertujemy dane do druku na skalę szarości - jeśli wybrali Państwo ten kolor jako kolor produktu. Przed ostatecznym zamówieniem zawsze dostarczamy Ci podglądowy plik PDF z niezbędnymi poprawkami.

Generalnie zalecamy, aby wszystkie obrazy w danych do druku były tworzone w rozdzielczości co najmniej 250 ppi (dpi), natomiast rysunki monochromatyczne ("line art") w rozdzielczości co najmniej 1200 ppi (dpi). Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość wydruku, prosimy o tworzenie elementów takich jak grafiki, loga czy teksty w miarę możliwości w postaci wektorów.
W przypadku wydruków wielkoformatowych, takich jak plakaty, rozdzielczość 150 ppi (dpi) jest zazwyczaj wystarczająca.

Wszystkie produkty drukowane w printworld. pl są wykonywane z liniaturą 80 lpi i zgodnie z procesem standardowego druku offsetowego (PSO).

Elementy, które sięgają do krawędzi strony, wymagają spadu o szerokości co najmniej 2 mm. Dodatkowo zalecamy zachowanie 5 mm marginesu bezpieczeństwa na krawędzi strony dokumentu, w którym ze względu na możliwe tolerancje produkcyjne nie należy umieszczać żadnych tekstów ani ważnych elementów.

Należy ustawić format i orientację strony (pionowa lub pozioma) dla wszystkich stron w taki sam sposób i zgodnie z zamówionym produktem. Dokładne wymogi dotyczące wymiarów każdego produktu można znaleźć w naszych instrukcjach do przygotowania danych do druku. Jeśli dane do druku odbiegają od podanych tutaj specyfikacji w odniesieniu do formatu lub orientacji strony, wówczas dane zostaną umieszczone wyśrodkowane i nieskalowane w zamówionym formacie strony i zawsze poinformujemy o tym przed ostatecznym zamówieniem. W ten sposób można np. wyrównać minimalne odchylenia formatu. W celach kontrolnych, przed ostatecznym zamówieniem, zawsze udostępniamy Ci podglądowy plik PDF z zalecanymi poprawkami. Dla lepszej kontroli dla Ciebie wstawiamy znaczniki kadrowania w tym podglądzie PDF e. Niestety, nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe w ten sposób reklamacje.

Gdy dwa różne kolory znajdują się na sobie w układzie, kolor przedni wymazuje lub nadrukowuje kolor tylny. W przypadku nadruku, wszelkie separacje, które są zawarte w kolorze przednim i nie są potrzebne, stają się przezroczyste. W tych miejscach tło prześwituje. Kiedy kolor przedni jest wymazywany, jego miejsce w kolorze tylnym jest zwalniane, więc jest on biały. Prawidłowe zdefiniowanie kolorów w dokumencie w celu określenia wymazywania lub nadruku jest ważne, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas drukowania. Dlatego białe obiekty muszą być z zasady ustawione na wymazywanie, aby zapobiec ich nadrukowi ciemnymi kolorami. Z drugiej strony, czarny tekst powinien być zawsze ustawiony na nadruk, aby uniknąć niedokładności w ustawieniach i związanego z tym "przebłysku" na wydruku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego złożonego tematu, zadzwoń do nas! Nasz wykwalifikowany personel specjalistyczny udzieli Ci natychmiastowej pomocy przez telefon.

Szerokość linii grafiki i konturów tekstu w danych do druku powinna wynosić co najmniej 0,2 pt. Automatycznie powiększamy linie, które są zbyt cienkie do tego minimalnego rozmiaru wydruku. Należy pamiętać, że linie utworzone z 0 pt mogą również stać się widoczne lub zbyt wąskie kontury tekstu mogą zostać powiększone.

Proszę upewnić się, że wszystkie czcionki użyte w dokumencie są osadzone lub przekonwertowane na krzywe. Brakujące czcionki nie mogą być przez nas zastąpione.

Dla optymalnej czytelności zalecamy minimalną wielkość czcionki 5 punktów. Proszę nie tworzyć czarnego tekstu jako koloru mieszanego, lecz w czystej czerni i w miarę możliwości przypisać mu właściwość "Nadrukowanie", aby uzyskać optymalne wyniki drukowania.