Druk neutralny dla klimatu

Wybierając "druk neutralny dla klimatu", możesz zrównoważyć dokładnie taką ilość dwutlenku węgla, jaka została wyeliminowana podczas produkcji Twoich produktów drukarskich. Używając produktów drukarskich neutralnych dla klimatu, przyczyniasz się do globalnej ochrony środowiska i wspierasz uznane projekty ekologiczne.

Twój produkt informuje o tym, że jest neutralny dla klimatu

Oczywiście, możesz poinformować o kompensacji emisji CO2 na swoim wydruku jako swój wkład w ochronę środowiska. Po pomyślnym złożeniu zamówienia z kompensacją CO2 otrzymasz od nas etykietę z numerem związanym z zamówieniem w punkcie "Przesyłanie danych do druku". To logo można pobrać jako plik PDF lub EPS i umieścić na swoim produkcie przed przesłaniem danych do druku. Ta etykieta jest wyłączna dla Twojego zamówienia. W ten sposób Ty lub Twoi klienci możecie zawsze sprawdzić, ile gazów cieplarnianych zostało wyprodukowanych podczas produkcji Twojego zamówienia i w ramach jakiego projektu ekologicznego je skompensowaliście, wpisując numer zamówienia na stronie www.climatepartner.com.

Jak działa druk neutralny dla klimatu?

1. Określenie emisji CO2 wydruku

Na podstawie danych specyficznych dla firmy i zamówienia można obliczyć ślad węglowy produktu, pośredni wskaźnik wytwarzania CO2 dla produktów poligraficznych. W przypadku produktów poligraficznych stosuje się zazwyczaj podejście oparte na cyklu życia produktu, uwzględniające wykorzystane surowce, ich transport oraz sam proces produkcji.

2. Kompensacja emisji CO2

Produkty poligraficzne są neutralne dla klimatu, gdy ich ślad węglowy CO2 jest obliczony i skompensowany. Kompensacja emisji odbywa się poprzez uznane międzynarodowe projekty środowiskowe - na przykład projekt budowy elektrowni wodnej w Indiach lub projekt ochrony lasów w Kenii. W tych projektach widoczne są wymierne redukcje emisji CO2 i są one regularnie monitorowane. Dzięki temu będziesz mógł zaoferować swoim klientom produkty neutralne dla klimatu.

3. Etykietowanie produktów i przejrzyste przedstawianie procesów

Do każdego zamówienia neutralnego dla klimatu otrzymasz etykietę neutralności klimatycznej z numerem zamówienia. Po wpisaniu tego numeru zamówienia na stronie www.climatepartner.com, proces kompensacji CO2 jest wyjaśniany w sposób przejrzysty i zrozumiały. Obok informacji o zamówieniu i ilości CO2 podawane są również informacje o wspieranym projekcie ekologicznym.

Co sprawia, że projekt środowiskowy jest wyjątkowy?

Wykazano, że projekty, które chronią środowisko, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, na przykład poprzez sadzenie nowych lasów lub odnawialne źródła energii. Niezależne organizacje takie jak TÜV, SGS, PwC i inne sprawdzają dokładną wartość oszczędności. Operatorzy projektów finansują swoje projekty poprzez sprzedaż poświadczonych certyfikatów redukcji emisji. Tylko te projekty, które wymagają wsparcia finansowego, są uznawane za projekty środowiskowe.

Który projekt ekologiczny popierasz?

Wspierasz projekt ochrony klimatu w północno-wschodniej Brazylii.

W stanach Piauí i Pernambuco łącznie 14 farm wiatrowych wytwarza energię elektryczną, która jest wprowadzana do brazylijskiej sieci energetycznej. Dzięki wykorzystaniu wiatru jako odnawialnego źródła energii zmniejsza się udział paliw kopalnych w strukturze energii elektrycznej. Zmniejsza to emisję CO2 w sektorze energetycznym i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Ponadto projekt ochrony klimatu wspiera także rozwój społeczno-gospodarczy regionu, który jest jednym z najbiedniejszych w Brazylii, i przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).