Nota prawna

Odpowiedzialny za treść

printworld.com GmbH

Messering 5
09603 Drezno, Niemcy

Telefon: 008004911935
bok@printworld.pl
www.printworld.com

Dyrektor Zarządzający: Christoph Deutsch
Rejestr spółek handlowych: Amtsgericht Chemnitz HRB 30820
NIP: 5263380617

Platforma Komisji UE ds. internetowego rozstrzygania sporów: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Odpowiedzialny za programowanie

webit! Gesellschaft für neue Medien mbH
Bärensteiner Straße 30
01277 Drezno, Niemcy
info@webit.de
www.webit.de

Informacje prawne

Gwarancja

Informacje na stronie internetowej printworld.com GmbH zostały zebrane z największą możliwą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności ani dokładności zawartych w nich informacji. Wyklucza się gwarancję lub odpowiedzialność wszelkiego rodzaju, np. za prawidłowość, rzetelność, kompletność i aktualność informacji, chyba że wynika ona z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub naruszenia istotnych zobowiązań. W przypadku lekkiego naruszenia obowiązków kardynalnych w wyniku zaniedbania odpowiedzialność printworld.com GmbH ogranicza się do typowych i przewidywalnych szkód.

Prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskie i znaki towarowe)

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej printworld.com GmbH, w szczególności do tekstów, obrazów, dźwięków, animacji i filmów, jak również do znaków towarowych, logo lub oznaczeń handlowych są zastrzeżone. Zawartość strony internetowej nie może być kopiowana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych, ani w całości, ani w części.

Linki

Strona internetowa printworld.com GmbH zawiera linki do innych stron internetowych. Printworld.com GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, które mogą być dostępne za pośrednictwem tych linków. Są to oferty i informacje osób trzecich, na których treść printworld.com GmbH nie ma wpływu. Printworld.com GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych.

Jeśli dowiedzą się Państwo o nielegalnych treściach na stronach internetowych innych dostawców, które mogą Państwo odwiedzić za pomocą linku na naszej stronie internetowej, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, abyśmy mogli sprawdzić link do odpowiedniej oferty.