Sešívané brožury "V1"

V tiskárně printworld.com máte záruku, že vaše brožura bude kvalitně sešitá. Ať už se jedná o klasické sedlové sešití nebo kroužkové prošití s očky 2 nebo 4 očky pro vložení do šanonu; postaráme se o to, aby vaše brožura s drátěným prošitím držela a držela a držela.

Sešívané brožury

Sešívací sponka nikdy nezůstane o samotě: Nechejte si vytisknout brožury vázané sponkou.

Brožury a časopisy jsou perfektními médii, která přesně adresují informace cílovým skupinám. Upusťte uzdu své kreativitě a sestavte koncept, který se přizpůsobí Vašim čtenářům. Jako online tiskárna Vám nabízíme nespočet různých zpracování brožur. Ať už čtvercový nebo v normovaný formátu, sešívané drátěnými sponkami nebo sešívané sponkami s očkem, s obálkou nebo bez ní, brožurám se prostě nedá vyhnout. Zůstaňte vždy středobodem zájmu Vašich zákazníků: Možnosti uplatnění brožur s vazbou V1 jsou různorodé – zákaznické časopisy, časopisy zájmových spolků, obchodní zprávy, návody k použití či brožury, podporující image Vašeho podniku. Chcete se dovědět více? Dále na Vás čeká několik zajímavých faktů.


Vazba je nesporně důležitá, jak v obchodním, tak v soukromém životě.

Společné spojení nemá jen v mezilidských vztazích zásadní význam. Také v průběhu zpracování potištěných brožur jsou potřební malí pomocníci, kteří spojují to, co patří k sobě. Když si chcete nechat svázat brožuru sponkou, nutně narazíte na několik odborných pojmů. V dalším kroku Vám je rádi vysvětlíme.

Sešívaná brožura či katalog V1
Brožura. Sešívaná, nelepená.

Sešívání sponkami - V1

Sešívání sponkami, nazývané také vázání drátem nebo vazba s drátěnými skobkami, či jednoduše sešitová vazba, je velmi jednoduchou metodou, jak se dohromady spojí jednotlivé strany brožury či katalogu. Při této levné výrobní metodě, ve srovnání s jinými způsoby vázání tiskovin, se skládané archy sešívají pomocí drátěných sponek – podobně jako u sponek sešívačky – zvnějšku dovnitř.

Brožury V1 se sponkami s očkem
Kroužek, spojující navěky.

Vazba V1 sponkou s očkem

Obdobně jako u sešívání sponkami se při výrobě brožur se spojováním kovovými kroužky spojují strany sešitů také pomocí drátěných sponek. Jediný rozdíl je přitom mezi sponkami. Tyto jsou opatřeny vyčnívajícím očkem. Pomocí tohoto očka pak lze brožurky či odkládat v kroužkových, resp. pákových pořadačích.

Brožura bez a s finálním ořezem stránek
Čím vyšší je počet stran a gramáž, tím více se strany tlačí směrem ven. Odřezáním na čelní straně se přečnívající strany zkrátí.
Přídavek ohybu / vytlačení

Při dalším zpracování Vašich brožur se jednotlivé potištěné archy papíru sbírají, spojují a potom se ořezávají do požadovaného formátu. Stránky, které leží uvnitř, se přitom „prodírají" ven a vytvářejí schody. Tento efekt je také zvaný přírůstek ohybu. S narůstajícím počtem stran a gramáží je tento efekt mnohem zřetelnější. Aby u hotových brožur nepřečnívaly vnitřní strany nad obálku, provádí se po sešití takzvané konečné ořezání. Následkem toho jsou vnitřní strany o něco kratší.

Zohledňujeme to pochopitelně už při montáži brožury a jednotlivé strany posunujeme

o vypočítaný faktor směrem k ohybu.

Náš tip: Na okrajích stránek by nikdy neměly být umístěny důležité prvky. Jen tak se zabrání tomu, aby nebyly důležité prvky naříznuty nebo odříznuty.


Rozsah a hmatový dojem: Vše je otázkou materiálu.

Brožury vázané sponkou jsou všestranně použitelné. O důležitých grafických faktorech rozhoduje už rozsah brožury, její reklamní cíl a cílová skupina. Otázka, který papír se má použít a především jaká gramáž, ovlivňuje mimo jiné i výtvarný proces. U brožur s vazbou V1 s nižším počtem stran může být gramáž klidně vyšší než u brožur s větším počtem stran.

Abyste nakonec drželi v rukou požadovaný výsledek, který koneckonců přesvědčí také Vaše zákazníky, nabízíme Vám velký výběr formátů a druhů papíru.

Formát

Vedle běžných formátů A6 až A4 Vám nabízíme navíc další formáty o velikostech, ležících v jejich rozmezí. Pokud byste tedy potřebovali více kreativního prostoru, existuje možnost zvolit si individuální volný formát.

Hmatový dojem

Nikdy nepodceňujte hmatový dojem potištěného materiálu – textura a plošná hmotnost hovoří svým vlastním jazykem. Působí podvědomě a měly by se zohlednit už v průběhu fáze grafické přípravy. Můžete si být jisti, že když papír vyvolá dobrý hmatový pocit, pak dělá dobrý pocit také daná značka.

Materiál

Účel použití je rozhodující pro volbu papíru. Ať už jde o brožuru posilující image, zákaznický časopis nebo návod k použití, druh výrobku podstatně ovlivňuje výběr papíru. Brožura zabývající se imagí podniku má reprezentativní charakter, který by se měl projevit také při volbě papíru – ideální jsou křídové papíry, matné nebo lesklé, s gramáží od 135 gramů. Chcete si nechat vytisknout návod k použití? Ten se zpravidla nebere do ruky tak často, tudíž je zde ofsetový papír s gramáží 80 gramů zcela postačující.

S našim kalkulátorem výrobků si můžete otestovat nejrůznější kombinační možnosti. Zvolte formát, druh vazby i plošnou hmotnost papíru a zkontrolujte, jaký maximální počet stran nabízíme.

Máte dotazy ke konfiguraci Vašeho individuálního výrobku? Náš zákaznický servis Vám rád telefonicky poradí.


Co se skrývá za velkými klopami: Obálka chrání Vaši brožuru s vázáním sponkou.

Jakmile jste se rozhodli pro vhodný formát a materiál vnitřních stran, dojde na otázku, jaký materiál zvolit na obálku brožury.

Nejenže má obálka ochrannou funkci, ale také zvyšuje hodnotu a zajišťuje stabilitu brožury. V online tiskárně printworld.com si můžete obálku objednat ve třech provedeních. Snad nejznámější a nejčastěji používaný tvar jsou klasické čtyřstranné obálky. V některých případech je ovšem vhodnější rozšířit obálku na šest nebo dokonce na osm stran. Tím se obálka doplní o jeden, případně dva další prvky. Tyto dodatečné stránky poskytují prostor kreativitě a velkoplošným grafickým prvkům jako jsou informační grafiky, image obrázky, ceníky nebo reklamní prvky. Při konečném zpracování se tyto dodatečné stránky obálky skládají směrem dovnitř. Podobně jako u skládaných letáků se tímto způsobem zpracování docílí určitého napětí, které čtenáře pobízí k dalším objevům. Navíc se informace, důležité pro zákazníka a vůbec příjemce, můžou umístit tak, že jsou rychle po ruce. Ať už se jedná o ceníky, krátký popis výrobku, kontaktní údaje nebo vlastní portfolio, použití je mnohostranné a zákazník má informace rychle po ruce.

Tip: Ideální je vzájemná kombinace stejných druhů papírů – tedy matný s matným a lesklý s lesklým papírem. Jen tak se zajistí jednotný vzhled.

Brožury a časopisy s vazbou V1 - sešívané sponkou: Všechna provedení krátce a přehledně!

Brožury bez obálek
Někdy není třeba pořizovat brožury s obálkou – například u prospektů.

Brožury bez obálky jsou vhodné pro jednoduché publikace, většinou informativního charakteru. Jako příklady lze uvést návody k použití, prospekty s reklamou na zboží, úřední zprávy nebo časopisy spolků a sdružení.

Brožura se čtyřstránkovou obálkou
Čtyřstránkové obálky – chrání obsah brožury.

Brožura se čtyřstránkovou obálkou často vídáme v rukou čtenářů odborných nebo zákaznických časopisů. Svou vysokou hmotností papíru obálka propůjčují časopisu ušlechtilejší vzhled. Druhá, třetí a čtvrtá stránka obálky se navíc může použít jako reklamní prostor pro placené inzeráty.

Brožura se šestistránkovou obálkou
Pokud toto místo nestačí, pak pomůžou už jen obálky se 6 stránkami.

Brožura s šestistránkovou obálkou: můžete si vybrat mezi klopou obálky vpředu či tak vzadu. Využijte šestistránkovou obálku například pro obchodní zprávy na vyobrazení organigramů nebo větších statistik a informačních grafik, anebo u prodejních brožur k uvedení ceníku.

Brožura se osmistránkovou obálkou
Herna kreativních umělců: obálka s 8 stránkami.

Brožura s osmistránkovou obálkou, čili s jednou klopou na titulní a jednou na zadní straně, je vhodná především pro velmi hodnotné image brožury, u kterých se největší důraz klade na jejich estetický vzhled. Nechte pro image podniku hovořit velké obrázky, neboť méně může někdy znamenat více. Ale také důležité detaily o podniku, například jeho historie formou časového přehledu či informace o týmu mohou být zajímavé.


Od PDF souboru k hotovému výrobku: Jak vlastně vzniká brožura sešívaná sponkou?

Hromadný průmyslový tisk umožňuje rychlou a pro Vás tím cenově výhodnou výrobu potištěných archů. Jen díky následnému profesionálnímu zpracování ale koneckonců vznikne hotová brožura vázaná sponkami.

Jakou cestou se ubírají Vaše data od sestavení až po hotovou brožuru?
Tento dotaz velmi rádi zodpovíme. Na začátku je PDF soubor pro tisk, který během procesu objednávky probíhá automatizovanou kontrolou tiskových dat. Případné zdroje chyb jsou tak odhaleny již předem a Vy o nich budete informováni.

Když jsou v pořádku a Vy souhlasíte s objednávkou, následuje v druhé fázi montáž jednotlivých potištěných archů. Znamená to, že se jednotlivé stránky Vaší brožury montují jako dvoustrany, které umožňují jejich pozdější vázání. Tyto dvoustránky se potom umísťují na tiskařský arch takovým způsobem, aby se při dalším zpracování a dodržování správného pořadí stran mohly správně seřadit.

Následuje osvětlení tiskařských desek s následující výrobou tiskoviny, ve které se konečně dostává na papír barva a tím se stává viditelným to, co má být skutečně vidět. Jakmile byly vyrobeny všechny potištěné archy, dojde k jejich prvnímu ořezání, skládání a rozdělení na nakladače sběrné sešívačky – stroji, který se používá ke konečnému zpracování tiskařských výrobků. Nakladačem se chápe nahromadění více pracovních stanic, kterými se přivádí a shromažďují skládané archy.

V dalším výrobním procesu se shromáždí montované a předem poskládané potištěné archy, sešívají se drátěnými sponami a potom se ořezávají na požadovaný formát.


Jsou-li data v pořádku, pak je v pořádku vše.

Našim přáním je dodat Vám Vaše brožury sešívané sponkou v nejlepší kvalitě. Aby potištění a tím také konečný výrobek odpovídal Vašim představám, potřebujeme k tomu také Vaši pomoc. Neboť my můžeme zpracovat v požadované kvalitě jen taková data, která byla správně vytvořena, a která odpovídají objednanému výrobku. Prohlédněte si proto vždy před exportem Vašich tiskových dat a před ukončením objednávky blíže náš datový list daného výrobku. Tento návod, který Vám nabízíme jako pomocné médium, obsahuje veškeré pokyny pro přípravu dat a jejich poskytnutí.

Dbejte vždy na to, abyste Vaši brožuru sešívanou sponkou založili ve správném formátu. V průběhu objednacího procesu kontrolujeme u Vašich tiskových dat mimo jiné správný formát stran. Rozhodující pro to je výhradně „Trimbox“, tedy „čistý formát“. Velikost spadávky můžete podle potřeby definovat volně, přičemž by ale měly přesahovat čistý formát minimálně o 3 mm.

Navíc Vám doporučujeme, abyste text a obrázky umístili uvnitř okrajů nastavených minimálně na 5mm od hrany stránky čistého formátu. K čemu je to všechno potřeba? Zabráníte tím tomu, aby části Vašeho layoutu v průběhu dalšího zpracování, jako například řezání nebo skládání, nepadly za oběť tolerancím při výrobě.

Další pokyny pro vytvoření layoutu a k Vašim tiskovým datům najdete v datovém listu a často kladených otázkách.