Klimaticky neutrální tisk

Zvolením "klimaticky neutrálního tisku" můžete kompenzovat přesně to množství oxidu uhličitého, který se vyloučí při výrobě Vašich tiskařských výrobků. Využitím klimaticky neutrálních tiskařských výrobků přispíváte ke globální ochraně životního prostředí a podporujete tím uznávané projekty na ochranu životního prostředí.

Váš výrobek komunikuje svůj klimaticky neutrální tisk


Provedenou kompenzaci CO2 můžete samozřejmě komunikovat na Vašem tiskařském výrobku coby Váš příspěvek pro ochranu životního prostředí. Hned po úspěšném zadání objednávky s kompenzací CO2 Vám v odrážce "Nahrání tiskových dat" poskytneme označující etiketu s číslem vztahujícím se k Vaší objednávce. Toto logo si můžete stáhnout v podobě PDF souboru nebo EPS souboru a umístit na Vašem výrobku před nahráním tiskových dat. Tato etiketa je určena výhradně pro Vaši objednávku. Můžete tak Vy nebo Vaši zákazníci zadáním čísla objednávky na stránce www.climatepartner.com kdykoliv zjistit, kolik skleníkového plynu při výrobě Vaší objednávky vzniklo a v rámci kterého projektu na ochranu životního prostředí jste ho kompenzovali.

Jak funguje klimaticky neutrální tisk?


1. Zjištění CO2 emisí tištěného výrobku

Na základě podnikových údajů a údajů specifických pro danou objednávku lze vypočítat uhlíkovou stopu produktu, tedy nepřímý ukazatel tvorby CO2 u tiskařských výrobků. U tiskařských výrobků se většinou uplatňuje přístup životního cyklu výrobku, při kterém se zohledňují použité suroviny, jejich doprava a vlastní výrobní proces.

2. Kompenzace emisí CO2

Tiskařské výrobky jsou klimaticky neutrální, když se vypočítá a kompenzuje jejich uhlíková stopa CO2. Kompenzace emisí se uskutečňuje prostřednictvím uznávaných mezinárodních projektů na ochranu životního prostředí – například projekt pro výstavbu zařízení na získávání vodní energie v Indii nebo projekt na ochranu lesů v Keni. U těchto projektů je zřejmá měřitelná redukce CO2, která se pravidelně kontroluje. Jako výsledek nabídnete Vašim zákazníkům klimaticky neutrální výrobky.

3. Označení výrobků a transparentní znázornění procesu

Za každou klimaticky neutrální objednávku obdržíte etiketu o klimatické neutralitě s uvedeným číslem objednávky. Zadáním tohoto čísla objednávky na stránce www.climatepartner.com je proces kompenzace CO2 transparentně a srozumitelně vysvětlen. Vedle informací o objednávce a množství CO2 jsou tam uvedeny informace o podporovaném projektu na ochranu životního prostředí.

Čím se vyznačuje projekt na ochranu životního prostředí?


Projekty chránící životní prostředí prokazatelně snižují tvorbu skleníkového plynu, například vysazováním nových lesních porostů nebo obnovitelnými zdroji energie. Nezávislé organizace jako je TÜV, SGS, PwC a jiné kontrolují přesnou hodnotu úspor. Provozovatelé projektu financují své projekty prodejem certifikovaných potvrzení o snížení emisí. Jako projekty na ochranu životního prostředí se uznávají jen ty projekty, které potřebují finanční podporu.

Který projekt na ochranu životního prostředí podporujete Vy?


Podporujete přitom projekt na ochranu životního prostředí v Pará ve spolkovém státu na severovýchodu Brazílie. Projekt Ecomapuá zahrnuje plochu přibližně 90 000 ha na ostrově Marajó v ústí řeky Amazonky.

Brazílie patří k zemím s největšími lesními plochami na světě – a současně s nejvyšší úrovní kácení lesů. Znamená to 75 % emisí CO2 celé země. Povodí Amazonky coby přepravní tepna usnadňuje aktivity jako je zemědělství a chov dobytka, které podporují kácení lesů. Ostrov Marajó, ležící v ústí řeky, prosperuje ze svého bohatství vodních cest a typického dlouholetého osídlení drobnými zemědělci. Místní tzv. "várzea" je důležitým ekologickým systémem s deseti endemickými druhy. Projekt Ecomapuá chrání plochu okolo 90 000 ha tím, že podporuje zákaz komerčního kácení lesů a vytváří alternativní zdroje příjmů. Ochraňuje tak podnebí a zlepšuje životní podmínky 94 rodin v jedné z nejchudších oblastí Brazílie.

Tento projekt podporuje opatření na výsadbu lesa ve dvou obcích a provádí školení na výrobu a prodej sazenic. Dalším zdrojem příjmu je výroba a zpracování domácího ovoce açaí. Toto ovoce čelí coby "superfood" neustále rostoucí poptávce. Semena plodu açaí se zároveň uplatňují jako základ biologických paliv.