Prohlášení o ochraně údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů


(1) Dále Vás chceme informovat o shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se na Vás osobně vztahují, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Správce podle čl. 4 odst. 4 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je společnost printworld.com GmbH, zastoupená jednatelem Christophem Deutschem, Messering 5, 01067 Drážďany, Německo, service@printworld.cz (viz Právní oznámení). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Petera Wolfa zastihnete na e-mailové adrese privacy@printworld.com nebo naší poštovní adrese s uvedením „der Datenschutzbeauftragte“ (pověřenec pro ochranu osobních údajů).

(3) Kontaktujete-li nás e-mailem nebo kontaktním formulářem, budou námi Vaše předané údaje (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a telefonní číslo) uloženy, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. S tím související údaje vymažeme tehdy, jakmile jejich uložení už nebude nutné, anebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti pro jejich uložení.

(4) Pokud budeme pro jednotlivé funkce naší nabídky využívat služeb námi pověřených dodavatelů, anebo budeme Vaše údaje používat pro reklamní účely, budeme Vás o tom informovat tak, jak je to níže detailně uvedeno. Uvádíme přitom také stanovená kritéria doby uložení údajů.


§ 2 Vaše práva


(1) V souvislosti s Vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:


(2) Dále máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.


§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek


(1) V případě Vašeho výhradního informativního využití našich webových stránek, tzn. když se neregistrujete ani nám nepředáváte jiné informace, shromažďujeme jen ty osobní údaje, které Váš prohlížeč zprostředkuje našemu serveru. Když si naše webové stránky prohlížíte, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky důležité, abychom Vám naše webové stránky mohli ukázat a zajistili přitom stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR)


(2) Navíc budou při Vašem používání našich webových stránek vedle výše uvedených údajů uloženy na Vašem počítači také cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které budou uloženy na Vašem pevném disku přiřazeny Vámi používanému prohlížeči a které místu, jež cookies uložilo (v tomto případě námi) poskytuje určité informace. Cookies nemohou provádět příkazy v programech ani přenášet viry na Váš počítač. Napomáhají tomu, aby se nabídka internetu stala celkově příjemnější a efektivnější pro uživatele.

(3) Použití cookies:

a) Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a funkce je následně vysvětlena:


b) Dočasné cookies se automaticky vymažou, jakmile zavřete prohlížeč. Patří k nimi především tzv. session cookies. Tyto ukládají takzvané session id, pomocí tohoto čísla lze přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče společné návštěvě. Váš počítač tím lze rozeznat, když se vrátíte na naše webové stránky. Session cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete Váš prohlížeč.

c) Dlouhodobé cookies se automaticky vymažou po stanovené době, která se u jednotlivých cookies může odlišovat. Tyto cookies můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče.

d) Nastavení Vašeho prohlížeče může konfigurovat podle Vašich požadavků a odmítnout např. příjem tzv. third party cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás na to, že pak eventuálně nebudete moct používat všechny funkce těchto webových stránek.

e) Cookies používáme proto, abychom Vás mohli identifikovat při dalších návštěvách, pokud u nás máte účet. V jiném případě byste se museli při každé návštěvě znovu přihlásit.


§ 4 Kontaktní možnosti prostřednictvím našich webových stránek


Prostřednictvím našich webových stránek nás můžete kontaktovat. To je na jedné straně možné pomocí e-mailových adres, uvedených na našich webových stránkách, na druhé straně je to možné pomocí kontaktního formuláře nebo formuláři na odeslání dotazů, které jsou vloženy na našich webových stránkách. Vaše převedené osobní údaje přitom ukládáme za účelem jejich zpracování a/nebo kontaktování. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR. Nedochází přitom k předávání osobních údajů třetím osobám. Vaše osobní údaje pak budou vymazány dva měsíce poté, kdy jsme zpracovali Vaše dotazy.


§ 5 Další funkce a nabídky našich webových stránek


(1) Vedle čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé výkony, které můžete v případě zájmu využít. Za tím účelem musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které použijeme pro realizaci daného výkonu a pro které platí výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.

(2) Pro zpracování Vašich údajů používáme zčásti služby externích dodavatelů. Tyto dodavatele jsme pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

(3) Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím osobám tehdy, když společně s partnery nabízíme účast na akcích, hry o ceny, uzavírání smluv nebo podobné výkony. Bližší informace k tomu obdržíte při uvedení Vašich osobních údajů nebo níže při popisu nabídky.

(4) Mají-li naši dodavatelé nebo partneři své sídlo v určitém státě mimo Evropské hospodářské společenství (EHS), budeme Vás o následcích těchto okolností informovat v popisu nabídky.


§ 6 Vznesení námitky proti zpracování Vašich údajů


(1) Pokud jste vyslovili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Takového odvolání ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů, jakmile jste vůči nám tuto námitku vznesli.

(2) Pokud opíráme zpracování Vašich osobních údajů o naše oprávněné zájmy, můžete vznést námitku proto jejich zpracování. To je případ, kdy zpracování není potřebné především pro splnění smlouvy s Vámi, jak je vysvětleno v následujícím popisu funkcí. Při vznesení námitky Vás žádáme o uvedení důvodů, proč bychom Vaše osobní údaje neměli tak jak dosud zpracovávat. V případě odůvodněné námitky zkontrolujeme stav věci a buď zpracování údajů zastavíme, příp. přizpůsobíme nebo Vám uvedeme důvody, které nás nutí pokračovat v jejich zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy údajů. O Vaší námitce proti zpracování údajů za účelem reklamy nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích:

printworld.com GmbH
Messering 5
01067 Drážďany
Německo
Tel. 800720714
service@printworld.cz
www.printworld.com/cz/


§ 7 Používání našeho online obchodu


(1) Pokud si přejete objednat v našem internetovém obchodě, je nutné k uzavření smlouvy poskytnout vaše osobní údaje, které musíme zpracovat. Povinné údaje, které jsou potřebné pro realizaci smluv, jsou zvlášť označeny, další údaje jsou pak dobrovolné. Vaše uvedené údaje zpracováváme pro výkon objednávky. Za tím účelem můžeme předat Vaše platební údaje naší bance. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.
U Vaší první objednávky v našem online shopu pro Vás automaticky založíme zákaznický účet, abyste při dalších, pozdějších nákupech nemuseli Vaše údaje opět zadávat. Založením tohoto účtu pod „Registrovat" pak budou Vaše údaje uloženy s možností jejich odvolání. Všechny ostatní údaje, včetně Vašeho uživatelského účtu, můžete v zákaznickém profilu kdykoliv vymazat. Nechcete-li u nás mít zákaznický účet pro budoucí objednávky, pak ho po odeslání Vaší objednávky opět vymažte.
Vámi uvedené údaje můžeme dále zpracovávat, abychom Vás informovali o dalších zajímavých výrobcích z našeho portfolia nebo Vám zasílali informace s technickými informacemi.

(2) Z důvodu obchodněprávních a daňových předpisů jsme povinni uložit Vaše adresní, platební a objednací údaje po dobu deseti let. Po dvou letech ale omezíme jejich zpracování, tzn. že se Vaše údaje používají jen pro dodržení zákonných povinností.

(3) Tisková data, které nám během procesu objednávky převedete, zpracováváme a ukládáme za účelem realizace Vaší objednávky. Tyto údaje si ponecháme pro potřebný dodatečný tisk např. v případě reklamace po dobu dvou měsíců po vykonání Vaší objednávky. Potom budou vymazány. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

(4) Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, především finanční údaje, je proces objednávky prováděn zakódováním pomocí TLS technologie.


§ 8 Newsletter


(1) V rámci založení zákaznického účtu můžete také podat souhlas k pravidelnému odběru našeho newsletteru, ve kterém Vás informujeme o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Reklamní zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu se zasíláním newsletteru.

(2) Pro přihlášení k zasílání našeho newsletteru používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že Vám po přihlášení pošleme e-mail na Vaši uvedenou e-mailovou adresu, ve které Vás žádáme o to, abyste potvrdili, že si přejete, abychom Vám zasílali náš newsletter. Když Vaše přihlášení nepotvrdíte během 24 hodin, budou Vaše informace zablokovány a po jednom měsíci automaticky vymazány. Navíc ukládáme Vaše použité IP adresy a dobu přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto procesu je, abychom mohli dokázat Vaše přihlášení a vyjasnit případné zneužití Vašich osobních údajů.

(3) Povinným údajem pro zasílání newsletteru je jedině Vaše e-mailová adresa. Po Vašem potvrzení pak uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR.

(4) K zasílání našeho newsletteru využíváme externího poskytovatele korespondenčních služeb, společnost Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Německo, https://www.brevo.com. Tomuto poskytovateli služeb předáváme Vaši e-mailovou adresu a - abychom vás mohli oslovit osobně - Vaše jméno na základě smlouvy o zpracování objednávky podle čl. 28 odst. 3 GDPR. Zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb naleznete na adrese: https://www.brevo.com/en/legal/privacypolicy/.

(5) Váš souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat a objednávku newsletteru zrušit. Odvolání newsletteru můžete podat kliknutím na odkaz, uvedený v každém e-mailu s newsletterem a označený jako „unsubscribe“, ve Vašem zákaznickém účtu v odrážce „Newsletter“, e-mailem na adresu news@printworld.com , nebo zprávou odeslanou na kontaktní adresu uvedenou v našem impresu. Ze zasílání newsletteru budete automaticky odhlášeni, když u nás vymažete Váš zákaznický účet.

(6) Upozorňujeme Vás na to, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme Vaše chování coby zákazníka. Pro toto vyhodnocení obsahují zaslané e-maily takzvané web-beacons, resp. tracking pixel, které znázorňují obrazové soubory s jedním pixlem, jež jsou uloženy na našich webových stránkách. Pro tato vyhodnocení spojujeme údaje, uvedené v § 3, a web beacons s Vaší e-mailovou adresou a individuálním číslem ID. Odkazy, uvedené v newsletteru, obsahují také toto ID číslo. Tyto údaje se shromažďují zásadně anonymně, čísla ID se nespojují s Vašimi osobními údaji, přímé spojení k Vaší osobou je tudíž vyloučeno. Tomuto sledování (tracking) můžete kdykoliv odporovat tak, že kliknete na speciální odkaz uvedený v každém e-mailu nebo nás informujete jinou kontaktní cestou. Tyto informace zůstanou uloženy tak dlouho, dokud od nás odebíráte newsletter. Po odhlášení ukládáme tyto údaje čistě ze statistických důvodu a anonymně. Tento tracking navíc není možný, když jste ve Vašem e-mailovém programu standardně deaktivovali zobrazování obrázků. V takovém případě se Vám newsletter nezobrazí kompletní a případně nebudete moct využít všechny funkce. Když si necháte obrázky zobrazit manuálně, dojde k výše uvedenému trackingu.


§9 Používání platformy pro správu souhlasu Usercentrics


Tato webová stránka používá technologii Správy souhlasu firmu Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, https://usercentrics.com (dále jen Usercentrics) k získání Vašeho souhlasu s ukládáním různých cookies na vašem koncovém zařízení, ke správě a dokumentovat je způsobem odpovídajícím ochraně dat.

Když vstoupíte na náš web, budou do Usercentrics přenášena následující data:


Aby mohla Usercentric nalézt uživatelem udělený souhlas nebo odvolání, uloží se na Vašem zařízení soubor cookies. Data budou uložena, dokud nepožádáte o odstranění cookies. Povinné zákonné povinnosti skladování zůstávají nedotčeny. Tyto údaje nebudou předány jiným třetím stranám. Zpracování údajů se provádí za účelem splnění zákonné povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO německého zákona.

Další informace o postupech v oblasti ochrany osobních údajů Usercentrics naleznete na adrese:
https://usercentrics.com/privacy-policy/

§ 10 Použití Google Analytics


(1) Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webové analytické služby společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené soubory cookies o Vašem používání těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách bude Vaše IP adresa společností Google v rámci států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o Evropském hospodářském společenství předem zkrácena. Celá IP adresa bude jen ve výjimečných případech přenesena na server společnosti Google do USA a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek pak společnost Google tyto informace používá, aby vyhodnotila Vaše používání webových stránek, sestavila zprávy o těchto aktivitách na webových stránkách a poskytla provozovateli webových stránek další služby související s využíváním webových stránek a internetu.

(2) IP adresa přenesená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

(3) Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; chceme Vás však upozornit na to, že v tom případě eventuálně nebudete moct využívat všechny funkce těchto webových stránek v celém jejich rozsahu. Navíc můžete shromažďování údajů, které vznikly použitím cookies a vztahují se na Vaše používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) u Google stejně jako zpracování těchto údajů společností Google zabránit, když stáhnete a instalujete dané plugin prohlížeče na odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy tím budou dále zpracovávány zkrácené, vztah k určité osobě tím lze vyloučit. Jakmile by došlo na základě údajů, které o Vás byly shromážděny, k přiřazení určité osobě, bude tento vztah okamžitě vyloučen a osobní údaje tím budou ihned vymazány.

(5) Google Analytics používáme z toho důvodu, abychom mohli analyzovat používání našich webových stránek a mohli je pravidelně vylepšovat. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku a vytvářet ji pro Vás mnohem zajímavějším způsobem. Pro výjimečné případy, ve kterých se osobní údaje přenesou do USA, se společnost Google podrobila tzv. "štítu soukromí" EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

(6) Informace třetí osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro používání: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , přehled o ochraně osobních údajů: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, a také prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


§ 11 Používání plugin na sociálních médiích


(1) Aktuálně používáme následující plugin na sociálních médiích: Facebook, Instagram, Twitter, Xing, LinkedIn. Přitom uplatňujeme tzv. metodu dvojího kliknutí. To znamená, když navštívíte naše webové stránky, nebudou nejprve poskytovatelům těchto pluginů zásadně předány žádné osobní údaje. Poskytovatele daného pluginu rozeznáte podle označení na rámečku nad jeho začátečními písmeny nebo podle loga. My Vám umožníme komunikovat přímo s poskytovatelem tohoto pluginu prostřednictvím tohoto tlačítka. Jen když kliknete na označené políčko a tím ho aktivujete, získá poskytovatel pluginu informaci, že jste vyvolali odpovídající webovou stránku z naší online nabídky. Navíc budou přeneseny údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. V případě Facebook a Xing bude podle údajů daných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po získání údajů anonymizována. Aktivováním plugin budou Vaše osobní údaje Vámi přeneseny danému poskytovateli plugin a tam uloženy (u poskytovatelů z USA tedy v USA). Jelikož poskytovatelé plugin provádí shromažďování údajů především pomocí cookies, doporučujeme Vám, abyste před kliknutím na šedý rámeček vymazali všechny cookies v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče.

(2) Nemáme vliv ani na shromažďované údaje a procesy zpracování údajů, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely jejich zpracování nebo lhůty jejich uložení. Dále nemáme žádné informace o výmazu shromážděných údajů poskytovateli pluginu.

(3) Poskytovatel pluginu ukládá údaje, které o Vás shromáždil, jako uživatelské profily a využívá je za účelem reklamy, výzkumu trhu a/nebo úpravě jeho webových stránek podle dané potřeby. Toto vyhodnocování probíhá především (také u neregistrovaných uživatelů) pro vyobrazení potřebné reklamy a pro informaci jiných uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na vznesení námitky proti sestavování těchto uživatelských profilů, přičemž se ale pro výkon tohoto práva musíte obrátit na poskytovatele daného pluginu. Prostřednictvím těchto pluginů Vám poskytujeme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, čímž vylepšujeme naši nabídku a upravujeme ji, aby pro Vás coby uživatele byla zajímavější. Právním podkladem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

(4) Ke předání údajů dochází nezávisle na tom, zda u poskytovatele pluginu máte účet a jste tam přihlášeni. Jste-li u poskytovatele pluginu právě přihlášeni, budou Vaše údaje, které u nás byly shromážděny, přiřazeny přímo Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele plugin. Když potvrdíte aktivované tlačítko a prolinkujete např. tuto stránku, uloží poskytovatel pluginu také tuto informaci ve Vašem uživatelském účtu a veřejně ji oznámí Vašim kontaktům. Doporučujeme Vám, abyste se po použití ze sociální sítě pravidelně odhlásili, především ale před aktivací tlačítka, protože tím můžete zabránit přiřazení k Vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

(5) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovateli pluginu najdete v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Získáte tam také další informace o Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení na ochranu Vašeho soukromí.

(6) Adresy daných poskytovatelů plugin a URL adresy s jejich upozorněním na ochranu osobních údajů:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook souhlasí s uplatňováním tzv. "štítu soukromí" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Společností provozující služby Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko; https://help.instagram.com/155833707900388, https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter souhlasí s uplatňováním tzv. "štítu soukromí" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn souhlasí s uplatňováním tzv. "štítu soukromí" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 12 Použití Google AdSense


(1) Tato webová stránka používá reklamní online služby Google AdSense, kterými je Vám prezentována reklama odpovídající Vašim zájmům. Našim záměrem je nabízet Vám reklamu, která by Vás mohla zajímat, aby tím pro Vás byly naše webové stránky ještě zajímavější. Za tím účelem se o Vás shromažďují statistické informace, které zpracovávají naši reklamní partneři. Tyto reklamní inzeráty lze rozeznat pomocí upozornění „Google inzeráty" v daném inzerátu.

(2) Návštěvou našich webových stránek získá Google informace o tom, že jste otevřeli naše webové stránky. Google k tomu používá web beacon, aby na Vašem počítači umístil cookie. Přeneseny budou údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. Nemáme vliv ani na shromažďované údaje, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů a doba jejich uložení. Vaše údaje jsou přeneseny do USA a tam vyhodnoceny. Když jste přihlášeni Vašim účtem u Google, můžou se Vaše údaje přiřadit přímo jemu. Nepřejete-li si přiřazení k Vašemu profilu v Google, musíte se odhlásit. Je možné, že tyto údaje budou předány třetím smluvním partnerům společnosti Google a úřadům. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Na našich webových stránkách se pomocí Google AdSense neaktivují žádné reklamy třetích poskytovatelů.

(3) Instalaci cookies od Google AdSense můžete zabránit různým způsobem:

a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, zabráněním třetích cookies docílíte toho, že Vám nebude zasílána reklama třetích poskytovatelů;

b) deaktivováním inzerátů odpovídajících Vašim zájmům u Google prostřednictvím odkazu http://www.google.de/ads/preferences, přičemž se ale toto nastavení vymaže, když vymažete Vaše cookies;

c) deaktivováním inzerátů odpovídajících Vašim zájmům od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž se ale toto nastavení vymaže, když vymažete Vaše cookies;

d) trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet explorer nebo Google Chrome na odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moct kompletně používat všechny funkce této nabídky.

(4) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování a další informace o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení na ochranu Vašeho soukromí získáte u: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Podmínky pro ochranu osobních údajů u reklamy: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google souhlasí s uplatňováním tzv. "štítu soukromí" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 13 Použití Google Adwords Conversion


(1) Používáme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na externích webových stránkách upozornili na naši atraktivní nabídku. V souvislosti s údaji těchto reklamních kampaní jsme schopni zjistit, jak úspěšné byly jednotlivé kampaně. Naším cílem je zobrazit Vám reklamu, která by Vás mohla zajímat, aby tím pro Vás byly naše webové stránky ještě zajímavější a získat tím férovou kalkulaci reklamních nákladů.

(2) Tyto reklamní prostředky se doručují společností Google prostřednictvím tzv. serverů „Ad Server“. Za tím účelem používáme Ad Server cookies, pomocí nichž lze měřit určité parametry stanovující úspěch, zobrazování inzerátů nebo kliknutí uživateli. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím inzerátu od Google, uloží Google Adwords na Vašem počítači cookie. Tyto cookies ztrácejí zpravidla po 30 dnech svou platnost a nemají sloužit k Vaší osobní identifikaci. K tomuto cookie se zpravidla jako analyzované hodnoty ukládají unique cookie-ID, počet ad impressions za umístění (časnost), poslední imprese (relevantní pro post-view-conversions) a informace opt-out (označení, že už uživatel nechce být dále osloven).

(3) Tyto cookies umožňují Google, aby rozeznala Váš internetový prohlížeč. Jakmile uživatel navštíví určité stránky webové stránky zákazníka Adwords a platnost cookie na jeho počítači ještě neuplynula, rozezná Google a zákazník, že uživatel kliknul na tento inzerát a byl poslán dále k této stránce. Každému zákazníkovi Adwords se přiřadí jiný soubor cookie. Cookies proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. My v uvedených reklamních opatřeních neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google obdržíme pouze statistická vyhodnocení. Pomocí těchto vyhodnocení jsme schopni rozeznat, která z uplatněných reklamních aktivit byla obzvlášť efektivní. Další údaje z použití reklamních prostředků nezískáváme, především nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací.

(4) Na základě uplatňovaných marketingových programů vytvoří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů, které se uplatněním těchto programů společností Google shromažďují, a proto Vás informujeme na základě nám známých skutečností následně: Společnost Google získává vložením AdWords Conversion informace o tom, že jste zvolili odpovídající část našich internetových stránek nebo klikli na náš inzerát. Pokud jste registrovaní u nějaké služby společnosti Google, může Google tuto Vaši návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Dokonce i když nejste registrovaní u společnosti Google, resp. nepřihlásili jste se, existuje ta možnost, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a uloží ji.

(5) Účasti na procesu sledování (tracking) můžete zabránit různým způsobem: a) Odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče vede především potlačení třetích cookies k tomu, že nebudete dostávat inzeráty třetích poskytovatelů; b) deaktivováním cookies pro conversion tracking tím, že v prohlížeči nastavíte, aby byly zablokovány cookies s doménou „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, přičemž může být toto nastavení vymazáno, když vymažete Vaše cookies; c) deaktivováním inzerátů, vztahujících se k Vašim zájmům, od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž může být toto nastavení vymazáno, když vymažete Vaše cookies; d) trvalým deaktivováním individualizovaných reklam ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet explorer nebo Google Chrome na odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moct kompletně používat všechny funkce této nabídky.

(6) Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google najdete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativně můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org Google souhlasí s uplatňováním tzv. "štítu soukromí", https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 14 Google Remarketing


Vedle Adwords Conversion využíváme aplikaci Google Remarketing. Jedná se přitom o metodu, pomocí které Vás opět chceme oslovit. Prostřednictvím této aplikace se Vám po návštěvě našich webových stránek při dalším používání internetu můžou zobrazit naše reklamní inzeráty. Dochází k tomu prostřednictvím cookies, uložených ve Vašem prohlížeči, kterými společnost Google shromažďuje a vyhodnocuje Vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Google tak může zjistit Vaši předchozí návštěvu na našich webových stránkách. Ke spojení údajů, shromážděných v rámci remarketingu, s Vašimi osobními údaji, které případně Google ukládá, podle výpovědi společnosti Google nedochází. Podle společnosti Google se u remarketingu používá pseudonymizace.


§ 15 Použití Bing Ads


(1) Využíváme nabídku společnosti Microsoft Bing Ads, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Bing Ads) na externích webových stránkách upozornili na naši atraktivní nabídku. V souvislosti s údaji těchto reklamních kampaní jsme schopni zjistit, jak úspěšné byly jednotlivé kampaně. Naším cílem je zobrazit Vám reklamu, která by Vás mohla zajímat, aby tím pro Vás byly naše webové stránky ještě zajímavější a získat tím férovou kalkulaci reklamních nákladů.

(2) Tyto reklamní prostředky společnost Microsoft dodává prostřednictvím tzv. serverů „Ad Server“. Za tím účelem používáme Ad Server cookies, pomocí nichž lze měřit určité parametry stanovující úspěch, zobrazování inzerátů nebo kliknutí uživateli. Jakmile se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím takového inzerátu, uloží Bing Ads na Vašem počítači cookie. Tyto cookies ztrácejí zpravidla po 30 dnech svou platnost a nemají sloužit k Vaší osobní identifikaci. K tomuto cookie se zpravidla jako analyzované hodnoty ukládají unique cookie-ID, počet ad impressions za umístění (časnost), poslední imprese (relevantní pro post-view-conversions) a informace opt-out (označení, že už uživatel nechce být dále osloven).

(3) Tyto cookies umožňují společnosti Microsoft, aby rozeznala Váš internetový prohlížeč. Jakmile uživatel navštíví určité webové stránky zákazníka od Bing a platnost cookie na jeho počítači ještě neuplynula, rozezná Microsoft a zákazník, že uživatel kliknul na tento inzerát a byl poslán dále k této stránce. Každému zákazníkovi od Bing se přiřadí jiný soubor cookie. Cookies proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků od Bing. My v uvedených reklamních opatřeních neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Microsoft obdržíme pouze statistická vyhodnocení. Pomocí těchto vyhodnocení jsme schopni rozeznat, která z uplatněných reklamních opatření byla obzvlášť efektivní. Další údaje z použití reklamních prostředků nezískáváme, především nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací.

(4) Na základě uplatňovaných marketingových programů vytvoří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Microsoft. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů, které se uplatněním těchto programů společností Microsoft shromažďují, a proto Vás informujeme na základě nám známých skutečností následně: Microsoft obdrží vložením Bing Ads informace o tom, že jste vyvolali odpovídající část našich internetových stránek nebo klikli na náš inzerát. Pokud jste registrovaní u nějaké služby společnosti Microsoft, může Microsoft tuto Vaši návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Dokonce i když nejste registrovaní u společnosti Microsoft, resp. nepřihlásili jste se, existuje ta možnost, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a uloží ji.

(5) Účasti na procesu sledování (tracking) můžete zabránit různým způsobem: a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, především potlačení třetích cookies vede k tomu, že neobdržíte inzeráty třetích poskytovatelů; b) deaktivováním cookies pro conversion tracking tím, že ve Vašem prohlížeči nastavíte, aby byly zablokovány cookies domény „www.microsoft.com“; c) deaktivováním inzerátů, vztahujících se k Vašim zájmům, od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení vymaže, když vymažete Vaše cookies. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moct kompletně používat všechny funkce této nabídky.

(6) Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování a další informace o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení na ochranu Vašeho soukromí získáte na: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA a Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511, USA. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Microsoft najdete na: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement a https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy. Microsoft souhlasí s uplatňováním tzv. "štítu soukromí" EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 16 Facebook Custom Audiences


(1) Naše webové stránky dále používají funkci remarketingu „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. („Facebook“). Tím se mohou uživatelům webových stránek v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných stránek, které taktéž používají tuto metodu, zobrazit inzeráty, orientující se Vašimi zájmy („Facebook-Ads“). Našim záměrem je nabízet Vám reklamu, která by Vás mohla zajímat, aby tím pro Vás byly naše webové stránky ještě zajímavější.

(2) Na základě uplatňovaných marketingových programů vytvoří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů, které se uplatněním těchto programů společností Facebook shromažďují, a proto Vás informujeme na základě nám známých skutečností následně: Zapojením Facebook Custom Audiences obdrží Facebook informace o tom, že jste vyvolali odpovídající webovou stránku naší online nabídky, nebo že jste klikli na náš inzerát. Pokud jste registrovaní u nějaké služby společnosti Facebook, může Facebook tuto Vaši návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Dokonce i když nejste registrovaní u společnosti Facebook, resp. nepřihlásili jste se, existuje ta možnost, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a další identifikovatelné znaky a uloží je.

(3) Deaktivování funkce „Facebook Custom Audiences“ je možné pro právě přihlášené uživatele na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

(4) Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Facebook obdržíte na https://www.facebook.com/about/privacy.


§ 17 Použití online poskytovatelů platebních služeb


(1) Na našich webových stránkách nabízíme různé platební možnosti. Při realizaci Vaší platby spolupracujeme podle druhu Vámi zvolené platební metody s následujícími online poskytovateli platebních služeb: PayPal, Sofortüberweisung, BS PAYONE a RatePAY.

(2) U poskytovatele platebních služeb PayPal se platba provádí prostřednictvím virtuálního účtu, tzv. PayPal účtu, který je propojen s jedním nebo více bankovními účty nebo účty kreditních karet. Tento PayPal účet je zpravidla propojen s jednou konkrétní e-mailovou adresou. Navíc PayPal nabízí také přímé vyřízení platby pomocí platební karty, pokud neexistuje žádný PayPal účet. Pro využívání služeb PayPal se musíte registrovat jako soukromý nebo obchodní zákazník. Tato registrace je zpravidla bezplatná, poplatky za jednotlivé peněžní transakce ale vznikají prodávajícímu, resp. příjemci platby. Pokud platba prostřednictvím PayPal pro Vás znamená vyšší náklady, výslovně Vás na to v naší nabídce upozorníme a uvádíme její konkrétní výši.

(3) Okamžitý platební příkaz je platební službou společnosti Sofort GmbH. Společnost Sofort GmbH je součástí Klarna Group, https://www.klarna.com/de/uber-uns/. https://www.klarna.com/de/uber-uns/. Výběrem této platební metody vykoná poskytovatel platební služby přímý platební příkaz z Vašeho účtu na náš bankovní účet. K tomu je při uplatnění metody PIN/TAN Vaší banky potřebné uvést Vaše jméno, bankovní spojení, Váš PIN pro internetové bankovnictví u Vaší banky a aktuální TAN. Před odepsáním z účtu provede poskytovatel platební služby technickým způsobem kontrolu stavu Vašeho účtu a dalších údajů na kontrolu pozitivního stavu účtu. Úspěšně provedené odúčtování pak je následně převedeno do našeho systému za účelem dokončení procesu objednávky. Pokud platba prostřednictvím okamžitého platebního příkazu pro Vás znamená vyšší náklady, výslovně Vás na to v naší nabídce upozorníme a uvádíme její konkrétní výši.

(4) BS PAYONE je podle vlastního vyjádření jedním z vůdčích poskytovatelů platebních služeb v Evropě. Prostřednictvím tohoto poskytovatele nabízíme možnost platby platebními kartami. Pro tuto platební možnost budete potřebovat akceptovatelnou platební kartu jako je např. mastercard nebo VISA. Zadáním jména majitele platební karty, na kterého je platební karta vystavena, čísla kreditní karty, doby její platnosti a kontrolního čísla bude naše fakturovaná částka připsána na vrub přímo na uvedený účet platební karty.

(5) Prostřednictvím poskytovatele platebních služeb RatePAY nabízíme jak možnost zakoupení na fakturu („faktura RatePAY“), tak také prostřednictvím inkasa („inkaso RatePAY“). Obě varianty jsou možné od hodnoty nákupu včetně daně z přidané hodnoty a poplatku za doručení od 10,00 do 2500,00 EUR. Volba obou těchto platebních způsobů je možná jen tehdy, když máte fakturační a dodací adresu na území Spolkové republiky Německa. U varianty zakoupení na fakturu je naše faktura splatná během 14 dnů po jejím vystavení a doručení. Fakturu obdržíte ihned po dokončení procesu objednávky na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám uvedli. Fakturovanou částku s uvedením účelu použití zaplatíte příkazem na: Printworld – RatePAY GmbH, Commerzbank Berlin, IBAN: DE40 1004 0000 0205 4252 00. Výběrem varianty inkaso RatePAY jste zvolili zakoupení na základě automatického inkasa naší fakturované částky, které se uskuteční prostřednictvím RatePAY. Potřebujete k tomu účet u německé banky. Fakturovaná částka je u této platební varianty splatná během tří dnů po vystavení a doručení naší faktury a automaticky se odúčtuje z Vašeho uvedeného účtu.

(6) Výběrem platební metody během procesu objednávky budou danému poskytovateli platebních služeb automaticky předány Vaše údaje, které jsou pro uskutečnění platby nezbytné. Týká se to také takových osobních údajů, které souvisí s Vaší odpovídající objednávkou. Jedná se zde především o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a dodací adresu, IP adresu a – pokud bylo uvedeno – telefonní číslo a/nebo číslo mobilního telefonu. Výběrem poskytovatele platební metody zároveň podáváte souhlas s přenosem Vašich osobních údajů dotyčnému poskytovateli. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je podle toho čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR.

(7) Vedle přenosu údajů týkajících se konkrétního platebního procesu dochází k tomuto přenosu také za účelem zabránění podvodů. Přitom budou Vaše převedené osobní údaje daným poskytovatelem platebních služeb případně převedeny kanceláři pro hospodářské informace jako je např. společnost SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo, https://www.schufa.de/de/, nebo společnost Creditreform AG, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Německo, https://www.creditreform.de/, Záměrem převedení těchto údajů je kontrola totožnosti a úvěruschopnosti a opírá se od čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

(8) Poskytovatelé platebních služeb eventuálně předávají Vaše osobní údaje spojeným podnikům, poskytovatelům výkonů nebo subdodavatelům, pokud je to zapotřebí v rámci plnění jejich smluvních povinností, anebo se tyto údaje zpracovávají z pověření. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

(9) Máte kdykoliv možnost vznést proti používání Vašich osobních údajů námitku vůči dotyčnému poskytovateli platebních služeb. Vznesení této námitky se ale nevztahuje na použití Vašich osobních údajů, které se pro smluvní vyřízení Vaší platby musely zpracovat, použít nebo převést.

(10) Adresy daných online poskytovatelů platebních služeb a URL s jejich upozorněním na ochranu osobních údajů:

a) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUX, https://www.paypal.com/de/home; Informace o shromažďování údajů: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

b) Sofort GmbH (součástí Klarna Group, Betreibergesellschaft je společnost Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko), Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo, https://www.sofort.de/; Informace o shromažďování údajů: https://www.sofort.de/datenschutz.html

c) BS PAYONE GmbH (dceřiná společnost podniku Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart), Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, https://www.bspayone.com/DE/de; Informace o shromažďování údajů: https://www.bspayone.com/DE/de/privacy

d) RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín, Německo, https://www.ratepay.com/; Informace o shromažďování údajů: https://www.ratepay.com/datenschutz/


§ 18 Použití poskytovatelů zasílatelských služeb


(1) Pro doručování Vašich objednávek využíváme následující poskytovatele zasílatelských služeb: DHL, UPS a společnost Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition. Jejich výběr závisí na rozměrech a hmotnosti zásilky a je Vámi stanoven v průběhu objednávky. Těmto poskytovatelům zasílatelských služeb předáváme v rámci objednané dodávky údaje o Vaší dodací adrese a hmotnosti zásilky. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR. Daná dodací lhůta se Vám zobrazí během procesu objednávky zvlášť u každého způsobu doručení. E-mailem Vám oznámíme, kdy byla Vaše objednávka předána do expedice a jaké je číslo odeslaného balíku. Pomocí čísla zásilky můžete sledovat průběh jejího doručení u daného poskytovatele zasílatelské služby.

(2) DHL je součástí – podle vlastního vyjádření – celosvětově vedoucího logistického koncernu Deutsche Post DHL Group. S DHL odesíláme balíky velikosti až max. 120 x 60 x 60 cm a hmotností max. 31,5  kg. Navíc můžeme pro tyto zásilky nabídnout prostřednictvím DHL Express expresní doručení.

(3) United Parcel Service Inc. (UPS) je podle vlastního vyjádření největším expresním doručitelem a zasílatelem balíků na světě. S UPS odesíláme balíky velikosti až max. 120 x 60 x 60 cm a hmotností max. 70  kg. Navíc můžeme pro tyto zásilky nabídnout prostřednictvím UPS Express expresní doručení.

(4) Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition je – podle vlastních údajů – zasílatelským a logistickým podnikem se čtyřmi stanovišti, který v kooperaci se zasílateli kusového zboží Cargoline a VTL poskytuje celoplošnou nabídku logistických služeb. Se společností Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition zasíláme všechno zboží objednané jako “Dodávky zasílatelstvím”.

(5) Adresy daných online poskytovatelů zasílatelských služeb a URL s jejich upozorněním na ochranu osobních údajů:

a) DHL Paket GmbH, Sträßchenweg 10, 53113 Bonn, DE, https://www.dhl.de/; Informace o shromažďování údajů: https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

b) United Parcel Service Deutschland S.àr.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, DE, https://www.ups.com/de/de/Home.page?; Informace o shromažďování údajů:: https://www.ups.com/de/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?

c) Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition, Zur Linde 9, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf, Německo, https://www.helmrath-spedition.com, Informace o shromažďování údajů: https://www.helmrath-spedition.com/datenschutz


§ 19 Používání Vašich údajů při žádostech o místo prostřednictvím e-mailu


Vaši žádost o místo u nás nám můžete zaslat e-mailem. Předané osobní údaje uložíme a zpracujeme v průběhu uchazečského procesu. Dojde-li pak k zaměstnaneckému poměru, budou Vaše údaje uloženy za účelem vyřizování zaměstnaneckého poměru s ohledem na dodržování zákonných předpisů. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR. Nedojde-li k zaměstnaneckému poměru, budou Vaše uchazečské podklady dva měsíce po oznámení zamítnutí vymazány, pokud našemu vymazání nestojí v cestě žádné ostatní oprávněné zájmy. Jedním z takových ostatních oprávněných zájmů je například důkazní povinnost v jednání podle německého Všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).


Naše aktuální Prohlášení o ochraně osobních údajů je pro Vás kdykoliv připraveno ke stažení: Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti printworld.com GmbH


Poslední aktualizace: 01.01.2024