Klimaatneutraal drukken

Via de optie „klimaatneutraal drukken" kunt u de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt bij het produceren van uw drukwerk compenseren. Door te kiezen voor klimaatneutraal drukwerk levert u een bijdrage aan de globale klimaatbescherming en steunt u erkende projecten voor klimaatbescherming.

Klimaatneutraal drukken op uw product vermelden

Uiteraard kunt u de CO2-compensatie op uw drukwerk vermelden als uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. Direct na het succesvol plaatsen van uw bestelling met CO2-compensatie krijgt u van ons in het tabblad „Uploaden drukbestanden“ een (herkenbaar) label met een ID-nummer dat betrekking heeft op de order. U kunt dit logo als pdf- of eps-document downloaden en op uw product plaatsen voordat u het drukbestand uploadt. Het label is uitsluitend bestemd voor uw order. Zo kunnen u of uw klant steeds door het invoeren van de order-gerelateerde ID op www.climatepartner.com terugzien, hoeveel broeikasgassen er bij de productie van uw order zijn ontstaan en via welk klimaatbeschermingsproject u deze heeft gecompenseerd.

Hoe werkt klimaatneutraal drukken?

1. Bepaling van de CO2-uitstoot van het drukwerk

Op basis van bedrijfs- en orderspecifieke informatie kan de Product Carbon Footprint, de CO2-voetafdruk van drukwerken, worden berekend. Bij drukwerken wordt meestal de cradle-to-gate-benadering gekozen, waarbij de gebruikte grondstoffen, hun transport en het daadwerkelijke productieproces in ogenschouw worden genomen.

2. Compensatie van de CO2-uitstoot

Drukwerk is klimaatneutraal als de CO2-voetafdruk ervan wordt berekend en gecompenseerd. Het compenseren van de uitstoot gebeurt via internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten, bijvoorbeeld een waterkrachtproject in Indonesië of een bosbeschermingsproject in Kenia. Deze projecten zorgen voor een meetbare CO2-reductie en worden regelmatig gecontroleerd. Zo biedt u uw klanten dus klimaatneutraal drukwerk aan.

3. Productetikettering en transparante weergave van het proces

Voor iedere klimaatneutrale drukwerkorder krijgt u het klimaatneutraal-label met een ID-nummer, gekoppeld aan de order. Door het invoeren van dit ID-nummer op www.climatepartner.com wordt het proces van de CO2-compensatie transparant en volgbaar. Naast informatie over de order en de hoeveelheid CO2 is hier ook informatie te vinden over het gesteunde klimaatbeschermingsproject.

Wat houdt een klimaatbeschermingsproject in?

Klimaatbeschermingsprojecten zorgen voor de vermindering van broeikasgassen, bijvoorbeeld door herbebossing of hernieuwbare energie. Onafhankelijke organisaties als de TÜV, SGS, PwC e.a. controleren de precieze hoogte van de vermindering. De projectuitvoerder kan door de verkoop van gecertificeerde emissiereducties het project financieren. Alleen projecten waarvoor financiële steun nodig is, worden als klimaatbeschermingsprojecten erkend.

Welke klimaatbeschermingsprojecten steunt u?

U steunt daarbij het klimaatbeschermingsproject bosbescherming in Pará, een regio in het noordoosten van Brazilië. Het project Ecomapuá strekt zich uit over een oppervlakte van ca 90.000 ha op het eiland Marajó aan de monding van de Amazone.

Brazilië behoort tot de landen met de grootste bosgebieden ter wereld maar met tegelijkertijd ook de hoogste graad van ontbossing. 75% van de CO2-uitstoot van het land wordt hierdoor veroorzaakt. De Amazonerivier bevordert als transportader activiteiten als akkerbouw en veeteelt, die de ontbossing bespoedigen. Het eiland Marajó aan de riviermonding is rijk aan waterwegen en wordt gekenmerkt door de jarenlange vestiging van kleine boeren.

De locale „várzea“ is een belangrijk ecosysteem met tien endemische soorten. Het project Ecomapuá beschermt hier een oppervlak van 90.000 ha, waarbij commerciële ontbossing verboden is en alternatieve inkomstenbronnen worden gegenereerd. Zo wordt het klimaat beschermd en verbeteren de levensomstandigheden van de 94 families in een van de armste regio's van Brazilië.

Het project zorgt ook de herbebossing in twee gemeentes alsmede voor scholing in het produceren en verkopen van zaaigoed. Een extra bron van inkomsten is de productie en verwerking van de inheemse açaí-vrucht. Als „superfood“ mag deze zich verheugen op een steeds groter wordende internationale vraag. De zaden van de açaí dienen daarnaast als basis voor biobrandstoffen.